ZŠ Tachov, Kostelní - Domů
   

Plánujeme

   

Mohli jste zažít

   

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků první třídy se bude konat v úterý 06.06.2017 od 17.00 v přístavbě budovy školy.

Jan Kubát, ředitel školy a Lenka Srkalová, třídní učitelka

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky se neotvírá

Z důvodu malého zájmu rodičů nebudeme v příštím školním roce otvírat přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Avšak po "Zápisu" v roce 2018 budeme tuto službu nabízet budoucím prvňáčkům, kteří budou mít odloženou docházku, jistě znovu. 

Jan Kubát, ředitel školy

Ukliďme Česko 2017

 

   

Na letošní turnaj ve cvrnkání kuliček se přihlásilo 6 družstev z 1. až 5. ročníku.

Dne 18. 5. se konalo v Plané okresní kolo čtenářské soutěže.

Ve dnech 19.5. - 21. 5. 2017 proběhl  v Tachově již čtvrtý sraz vozů Mercedes Benz. Žákyně naší školy přispěly v sobotu do programu vystoupením na tachovském náměstí. Děvčata Michaela Kliková, Kateřina Kubátová, Hanka Riantová, Eliška, Anna a Jitka Moulisovy zarecitovaly skvěle připravenou básničku. Fotografie

Ve dnech 25. 4. – 27. 4. probíhal na 1. stupni ekologický projekt ke Dni Země.

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení