Vytisknout

Plakt desatero

Naše škola se připojila k projektu Desatero pro primární prevenci společnosti Presafe, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jehož smyslem je předcházení rizikovému chování ve školách. Jedná se o seriál deseti videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Žáci druhého stupně se postupně seznámí s jednotlivými videi, vyplní po shlédnutí krátký kvíz a budou s tématem v hodinách dále pracovat.