ZŠ Tachov, Kostelní - Zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Kostelní dne 23.9.2021


Zasedání bylo zahájeno v 16:00 v učebně hudební výchovy. Přítomni byli všichni členové a členky školské rady (I. Bartušková, M. Cvrčková, V. Smihrodský, L. Srkalová, J. Straka, J. Šlachtová) a jako host ředitelka školy D. Fecková.
1) Na úvod jednání se školské radě představila ředitelka školy paní Dana Fecková a seznámila přítomné s novinkami v chodu školy (např. zahájení výuky českého jazyka pro žáky ze zahraničí).
2) Školská rada jednomyslně schválila aktualizovanou verzi školního řádu.
3) Školská rada jednomyslně schválila výroční zprávu školy.
4) Školská rada jednomyslně zvolila jako svou předsedkyni paní Magdalenu Cvrčkovou.
5) V rámci bodu různé byla školská rada seznámena s personálními změnami ve škole (odchod paní učitelky Troblové a paní učitelky Malinové do důchodu a příchod nového zástupce ředitelky školy – pan Luděk Havel)

Zapsal: Jan Straka

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení