ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Archiv  

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem mužského rodu životného a neživotného.
 • J.Rowlingová: Morkomorův polibek - Harry Potter
 • Z.Svěrák, J.Uhlíř: Není nutno - píseň

Matematika

 • Práce s daty, aritmetický průměr - videa, televize ČT 2
 • G: Grafický násobek úsečky

Vlastivěda

 • Marie Terezie a Josef II.

Připomínám 15.6. fotografování tříd.

Vybírání učebnic, dejte učebnice do pořádku - slepit, vygumovat atd.

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem středního rodu a ženského rodu.
 • J.Hanzlík: Psí S.O.S. - využití básně a mapy
 • J.Březinová: Létající čítanky - nadpřirozenost v textu

Matematika

 • Vztahy mezi čísly, závislosti. Opakování dělení.
 • G: Grafický součet, rozdíl úseček.

Vlastivěda

 • České povstání proti Habsburkům.
 • Třicetiletá válka.

Český jazyk

 • Přísudek holý a rozvitý. Opakování základní skladební dvojice.
 • Sloh: Dopis a jeho druhy - dopis osobní, úřední.
 • Čítanka - O Budulínkovi - dramatizace textu, Zázračné hory - 
 •               porozumění textu

Matematika

 • Počítáme s milionem - správné čtení, psaní přes milion, porovnávání čísel, počítání s milionem.

Vlastivěda

 • Opakování kapitoly Život ve městech. Nástup Habsburků.

 

 

                                                   

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice. Předmět a přísudek.
 • J.Čermáková: V kostýmu diváka ( divadlo, činohra, opera).

Matematika

 • Zlomky - výpočet části z celku.
 • Slovní úlohy.

Vlastivěda

 • Život ve městech a na zámcích. Nástup Habsburků.

Všechny rodiče a děti zdravím. Přeji pěkné květnové dny a mějte se rádi.

 • Český jazyk
 • Popis činnosti ( pracovního postupu). Věta jednoduchá, souvětí.
 • Čtení ze své oblíbené knihy. Ilustrace.

Matematika

 • Seznámení s pojmem zlomek. Zápis zlomku, čtení, skládání.

Vlastivěda

 • Opakování. Jan Hus. České země v době husitské.

Komens - nástěnka 4.A  - hodnocení žáků v II.pololetí šk.roku 2019/2020

            - Instrukce pro rodiče o dobrovolné účasti na vzděl.aktivitách

 

Český jazyk

 • Slovesa - slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací.
 • Přednes básní - K.Šiktanc: Pyšné koláče, J.Žáček: Pět minut v Africe

Matematika

 • Jednotky hmotnosti, objemu, času - opakování.

Vlastivěda

 • Jan Hus. České země v době husitské.
 • Učebnice str. 87 - 89

Státní svátek 8.5. Den osvobození

Podrobnější informace o učivu: Nástěnka 4.A

Český jazyk

 • Slovesné kategorie - osoba, číslo, čas. Opakování.
 • Komiksy. R.Goscinny: Asterix gladiátorem
 •               T.Deary: Bláznivý keltský život

Matematika

 • Jednotky délky - opakování.
 • G: Obvod a obsah čtverce a obdélníku - procvičování.

Vlastivěda

 • Karel IV. 
 • Učebnice str.84 - 86

Nástěnka 4.A

 

Český jazyk
 • Slovesný čas přítomný, minulý, budoucí. Učeb.str. 85 - 87
 • Čtenářská dílna - čtení z vlastní knihy ( hlavní postava ).

Matematika

 • Procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení. Učeb.str. 78 - 81
 • Slovní úlohy - dobrovolné řešení.

Vlastivěda

 • České království - opakování. Učeb.str. 81 - 83

Bližší údaje: Bakaláři - Komens- Nástěnka 4.A

 

 

 

Český jazyk

 • Vypravování příběhu, práce s osnovou. 
 • Slovesa - slovesný čas.Učeb.str.79,80
 • Čtení: J.Dědeček: Mamutek - báseň

Matematika

 • Vztahy mezi čísly - učeb.str.76,77
 • G:Obvod čtverce, obdélníku - opakování
 • Obsah čtverce, obdélníku učeb.str.129

Vlastivěda

 • České království. učeb.str.81 -83

Nástěnka třída 4.A

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení