ZŠ Tachov, Kostelní - ČEZ – Oranžová učebna „Fyzika nás baví“

V červnu 2014 se nám podařilo získat od Nadace ČEZ 194 000,- Kč na vybavení učebny fyziky - "Oranžová učebna". Projekt jsme nazvali "Fyzika nás baví".

Firma Boxed nás vybavila interaktivní tabulí, projektorem, devíti tablety, programovým vybavením pro práci s novými pomůckami na fyzikální pokusy.

Pedagogové se postupně školí pro práci s moderními pomůckami a seznamují své žáky s možnostmi využití při výuce. Věřím, že nás fyzika bude opravdu bavit.

 

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení