ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk

 • Pohádka O budce - čtení, dovyprávění pohádky, vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Čtení podle rolí. Ch, ch - nové písmeno. Básně s velikonoční tematikou, hry s rýmy.
 • Psaní velkých písmen B, Ž, Č. Opis, přepis slov, přepis věty.
 • Slabikář str. 70 - 73.

Matematika

 • Čísla 11-15, porovnávání. Sčítání typu 10+2, odčítání 15-5.
 • Tvoření a řešení slovních úloh.
 • Pracovní sešit str. 46, 47.

Prvouka

 • Velikonoce, velikonoční zvyky.

Přeji všem hezké Velikonoce a bohatou pomlázku!

18.-22.4.2019 Velikonoční prázdniny

23.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 16:30

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Čtení delšího textu, procvičování. Ř, ř - nové písmeno. Doplňování vět, hádanky.
 • Motivační říkanky, jazykolamy, písničky.
 • Hygiena při psaní, další malá a velká písmena (b,B).
 • Slabikář str. 66 - 69.

Matematika

 • Numerace od 10 do 20, desítky a jednotky. Čísla 11 až 15.
 • Krychle, koule.
 • Pracovní sešit str. 42 - 44.

Prvouka

 • Hry na jaře. Jarní práce na na zahradě, pěstování zeleniny, kypření půdy, sázení, setí.
 • Pracovní učebnice str. 57 a 59.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování, práce s textem. Nové písmeno ž, Ž.
 • Básně a říkanky. Přišlo jaro - beletrie.
 • Psaní velkých písmen Z, H, T. Opis a přepis slov.
 • Slabikář str. 62-65.

Matematika

 • Prohlubování počítání do deseti, slovní úlohy, čtvercová síť, krychle, koule.
 • Pracovní sešit str. 37 - 41.

Prvouka

 • Jaro. Květiny na jaře. Stavba těla rostlin - kořen, stonek, listy, květ.
 • Pracovní učebnice str. 55, 56.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Hrátky se slovy, čtení slov, čtení vět, dokončení věty. Nové písmeno Č, č.
 • Veršovaná pohádka O Sněhurce.
 • Psaní malých a velkých písmen. Přepis slov, opis věty.
 • Slabikář str. 58 - 61.

Matematika

 • Prohlubování počítání do deseti, vztahy a vazby - o několik více, o několik méně.
 • Posuzování délky.
 • Pracovní sešit str. 34-37.

Prvouka

 • Jaro. Proměny přírody na jaře, jarní měsíce, stěhovaví ptáci.
 • Pracovní učebnice str. 54, 55.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Čtení souvislého textu. Hláska a písmeno B, b.
 • Básně s jarní tematikou. E. Beranová: Předjaří.
 • Psaní malých a velkých písmen C,c. Přepis slov, opis věty.
 • Slabikář str. 56 - 59.

Matematika

 • Prohlubování počítání do deseti, vztahy a vazby - o několik více, o několik méně.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 31-33.

Prvouka

 • Důležitá telefonní čísla. Opakování tematu: Rodina, domov, doprava.
 • Jaro. Proměny přírody na jaře.
 • Pracovní učebnice 51 - 53.

20.3. Florbalový turnaj.

21.3. Ponožkový den - 

Připojte se i vy a 21. března si oblečte každou ponožku jinou. Podpoříte nejen lidi s Downovým syndromem!

Světový den Downova syndromu je letos věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní. Vyjádřeme jim podporu a vybídněme všechny školy a instituce, aby se snažili nikoho nevyloučit. "Leave no one behind" je motto tohoto dne pro rok 2019.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Čtení souvislého textu, čtení s porozuměním, opakování.
 • Nové písmeno H, h.
 • Poslech prózy a veršů. E. Beranová: Sněhový pán.
 • Písanka 3 - malá a velká písmena, opis a přepis.
 • Slabikář str. 50 - 53.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do deseti, porovnávání, procvičování počítání do deseti.
 • Zkouška počtářské dovednosti.
 • Pracovní sešit str. 27-29.

Prvouka

 • Důležitá telefonní čísla. Opakování tematu: Rodina, domov, doprava.
 • Pracovní učebnice 50 - 52.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Čtení souvislého textu, čtení s porozuměním, opakování.
 • Nové písmeno C,c.
 • Poslech prózy a veršů. E. Beranová: Sněhový pán.
 • Písanka 3 - malá a velká písmena, opis a přepis.
 • Slabikář str. 48-51.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do deseti, porovnávání, procvičování počítání do deseti.
 • Zkouška počtářské dovednosti.
 • Pracovní sešit str. 23 - 26.

Prvouka

 • Seznámení s naší vlastí a s Prahou. Doprava ve městě.
 • Prac.učebnice str. 49.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Dvojhláska Au, au, Ou, ou. Nové písmeno C, c. Procvičování čtení slov, vět, krátkých článků.
 • Tvoření vět ze slov, význam slov.
 • Hry s rýmy, říkadla. Dětské časopisy: Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka.
 • Psaní písmen, slov, vět. Přepis vět. Hygiena při psaní.
 • Slabikář str. 46 - 50.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 9, tvoření čtyř příkladů, čtvercová síť.
 • Počtářské dovednosti.
 • Číslo a číslice 10, psaní číslice, čísla do deseti, číselná osa, tabulky. Geometrické útvary.
 • Pracovní sešit II. str. 20 - 22.

Prvouka

 • Můj domov, moje město ( obec ), moje vlast.
 • Procvičení.
 • Pracovní učebnice str. 46, 47.

 

26.2. RECITAČNÍ SOUTĚŽ

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno r R. Nácvik a procvičování čtení dvouslabičných slov typu tráva,vrána.
 • Veršovaná pohádka: Paleček a jeho kamarádi ( dramatizace ).
 • Psaní malých a velkých písmen k, š, Š. Opis, přepis písmen, slov a vět.
 • Slabikář str. 41 - 45.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 9, tvoření čtyř příkladů, čtvercová síť.
 • Počtářské dovednosti.
 • Číslo a číslice 10, psaní číslice, čísla do deseti, číselná osa, tabulky.
 • Geometrické útvary.
 • Pracovní sešit str.17 - 20.

Prvouka

 • Moje rodina. Můj domov.
 • Pracovní učebnice str. 43 - 45.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení