ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Český jazyk

 • Hlásky a písmena š Š. Opakování, čtení slov typu škola.
 • Řazení písmen s říkankou, správná výslovnost hlásky š - říkanka Myši.
 • Opis a přepis slov typu jetel, výlet. Psaní nových písmen d, S.
 • Slabikář str.38 - 40.

Matematika

 • Číslice a číslo 9, psaní číslice 9.
 • Pohyb ve čtvercové síti, spojování bodů, geometrické útvary.
 • Pracovní sešit II. str. 4 - 8.

Prvouka

 • Opakování - měsíce v roce, týden, hodiny.
 • Pracovní učebnice str. 42.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování čtení. Nové písmeno k, K. Nácvik čtení slov s předložkou k, ke.
 • E. Petiška: O nejbohatším vrabci na světě. Poslech.
 • Další písmena - malá a velká (V, z).
 • Opis a přepis slov.
 • Slabikář str. 34-37.

Matematika

 • Počítání do osmi - odčítání. Procvičování sčítání a odčítání do osmi.
 • O několik více, o několik méně.
 • Pracovní sešit str. 77-80.

Prvouka

 • Hodiny. Části dne. Režim dne.
 • Pojmy: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc.
 • Pracovní učebnice str. 39, 40.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Čtení slov typu plave, slovo - procvičování.
 • Nové písmeno D, d. Nácvik čtení slov s předložkou do.
 • Dechová a mluvní cvičení, motivační říkanky.
 • Opis slov, přepis slov, nácvik písmen N, n, v.
 • Slabikář str. 30-33.

Matematika

 • Číslice a čísla 8, psaní číslice 8, porovnávání do 8, číselný rozklad čísla 8, o několik více.
 • Pracovní sešit str. 72-76.

Prvouka

 • Měsíce v roce, týden - opakování.
 • Hodiny - rozeznávání hodin a půlhodin na ručičkových hodinách, typy hodin.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Dvojslabičná slova. Tvoření vět. Procvičování čtení, nácvik čtení slov typu jetel, motýl.
 • Nová hláska a písmeno z, Z.
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Psaní písmen, slabik, slov. Správné napojování písmen, opis a přepis slov.
 • Slabikář str. 25 - 29.

Matematika

 • Opakování sčítání do sedmi,.
 • Sčítání a odčítání do sedmi, tabulky, slovní úlohy. Spojování bodů.
 • Pracovní sešit str.67 - 80.

Prvouka

 • Měsíce v roce. Týden.
 • Pojmy: rok, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu.
 • Pracovní učebnice str. 34 - 36.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování čtení slov, vět, celého článku. Tvoření slovních dvojic, vět. 
 • Nová hláska a písmeno v V.
 • Básně a říkanky se zimní tematikou: Leden, Zima.
 • Písanka 2 - opis slov, přepis slov k obrázku.
 • Slabikář str. 20 - 24.

Matematika

 • Číslo a číslice 7, psaní číslice 7, porovnávání do 7, číselný rozklad čísla 7,dočítání a sčítání do sedmi.
 • Pracovní sešit str.63 - 67.

Prvouka

 • Nový rok. Kalendář.
 • Příchod zimy. Opakování.
 • Pracovní učebnice str. 31 - 33

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

V týdnu před Vánoci jsme si společně při hodině PČ upekli kokosky. Paní učitelka nám koupila potřebné věci na pečení a mohli jsme začít!

Všichni jsme se snažili, aby se nám cukroví povedlo. Moc nás to bavilo a určitě budeme chtít chodit častěji! ♥

rsz 1a2f62f0 bc3c 4645 aec3 96f5a044759d

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno n, N. Čtení slabik, slov a vět.
 • Básně a říkanky: Prosinec, Schované cukroví, Zvonění.
 • Písanka 2 - spojování slabik do slov, opis slov.
 • Slabikář str. 17 - 19.

Matematika

 • Jednoduché tabulky na sčítání a odčítání. Prohlubování počítání do šesti.
 • Zábavné úkoly.
 • Pracovní učebnice str.60 - 63.

Prvouka

 • Vánoce. Motivační hádanky, básničky.
 • Vánoční výzdoba.
 • Prac.učebnice str.29, 30.

Veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2017 rodičům a dětem přeje Kristýna Pecková.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno Y y. Písmena, nové slabiky. Spojování slov do vět.
 • Procvičování čtení jednoslabičných slov typu pes, les.
 • Procvičování čtení slov, vět, porozumění čtenému textu.
 • Písanka 2 - psaní slabik, spojování slabik do slov.
 • Slabikář str.12- 17.

Matematika

 • Čísla 6 - 10. Číslo 6. Psaní číslice 6.
 • Počítání do šesti - porovnávání, sčítání.
 • Pracovní učebnice str. 53 - 57.

Prvouka

 • Příchod zimy. Hry v zimě.
 • Prac.učebnice str.28.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno J,j Procvičování známých písmen, slov, vět.
 • Písmena, nové slabiky. Spojování slov do vět.
 • Trojslabičná slova ( typ maluje, umyje ).
 • Motivační říkanky, doplňovačky. Psaní písmene p a slabik s p. Psaní velkých písmen.
 • Slabikář str.8 - 11.

Matematika

 • Matematické zábavné úkoly s Mikulášem.
 • Odčítání typu 5 - 5. Opakování, vztah sčítání a odčítání.
 • Pracovní sešit str. 49 - 52.

Prvouka

 • Tradiční předvánoční zvyky, zimní počasí, druhy zimních sportů.
 • Pracovní učebnice str. 27,28.

5.12. Setkání s Mikulášem a čertem.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení