ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk

 • Nové písmeno n, N. Čtení slabik, slov a vět.
 • Básně a říkanky: Prosinec, Schované cukroví, Zvonění.
 • Písanka 2 - spojování slabik do slov, opis slov.
 • Slabikář str. 17 - 19.

Matematika

 • Jednoduché tabulky na sčítání a odčítání. Prohlubování počítání do šesti.
 • Zábavné úkoly.
 • Pracovní učebnice str.60 - 63.

Prvouka

 • Vánoce. Motivační hádanky, básničky.
 • Vánoční výzdoba.
 • Prac.učebnice str.29, 30.

Veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2017 rodičům a dětem přeje Kristýna Pecková.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno Y y. Písmena, nové slabiky. Spojování slov do vět.
 • Procvičování čtení jednoslabičných slov typu pes, les.
 • Procvičování čtení slov, vět, porozumění čtenému textu.
 • Písanka 2 - psaní slabik, spojování slabik do slov.
 • Slabikář str.12- 17.

Matematika

 • Čísla 6 - 10. Číslo 6. Psaní číslice 6.
 • Počítání do šesti - porovnávání, sčítání.
 • Pracovní učebnice str. 53 - 57.

Prvouka

 • Příchod zimy. Hry v zimě.
 • Prac.učebnice str.28.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nové písmeno J,j Procvičování známých písmen, slov, vět.
 • Písmena, nové slabiky. Spojování slov do vět.
 • Trojslabičná slova ( typ maluje, umyje ).
 • Motivační říkanky, doplňovačky. Psaní písmene p a slabik s p. Psaní velkých písmen.
 • Slabikář str.8 - 11.

Matematika

 • Matematické zábavné úkoly s Mikulášem.
 • Odčítání typu 5 - 5. Opakování, vztah sčítání a odčítání.
 • Pracovní sešit str. 49 - 52.

Prvouka

 • Tradiční předvánoční zvyky, zimní počasí, druhy zimních sportů.
 • Pracovní učebnice str. 27,28.

5.12. Setkání s Mikulášem a čertem.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování známých písmen - M m, L l, S s, P p. 
 • Nové písmeno T t
 • Čtení s porozuměním.
 • Říkanky - správná výslovnost.
 • Písanka 1 - psaní písmen - a, s, o a slabik se, su, si sa.
 • Slabikář str. 3-7.

Matematika

 • Odčítání do pěti. Procvičujeme odčítání, odčítání na číselné ose. Dočítání.
 • Pracovní sešit str. 45-48.

Prvouka

 • Opakování tématu "Podzim".
 • Tradiční i současné podzimní aktivity. Příchod zimy.
 • Pracovní sešit str. 25.

ČTVRTEK 29.11. Divadlo Kapsička

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva. Slabiky, slova, věty. Procvičování všech známých slabik.
 • Čtení s porozuměním. Vyhledávání slabik, slov.
 • Procvičování správné výslovnosti.
 • Psaní písmen i, u, ú, ů.
 • Slabikář str. 3-7.

Matematika

 • Počítání s nulou - sčítání. Slovní úlohy - dramatizace.
 • Zápis příkladů se zaměněným pořadím čísel.
 • Pracovní sešit str. 41-44.

Prvouka

 • Les - opakování. Jehličnaté, listnaté stromy.
 • Živočichové v lese.
 • Pracovní sešit str. 23, 24.

22.11. od 16:30 - Třídní schůzka. Těším se na vaši návštěvu.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyvození písmene i I. Procvičení písmene i I, slabiky mi, li, si, pi.
 • Čtení dvouslabičných slov typu máma, Ola...
 • Pohádky: J.Kožíšek, F.Bartoš.
 • Živá abeceda str.42 - 44, psaní prvních písmen a slabik.

Matematika

 • Procvičování počítání do pěti, číselný rozklad, slovní úlohy, porovnávání, číselná osa.
 • Psaní číslice 0.
 • Pracovní sešit str.38 -40.

Prvouka

 • Živočichové v lese - srnec, srna, srnče, prase divoké, veverka, liška.
 • Pracovní učebnice str.22.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Hlásky a písmena P p, U u, nové slabiky. Čtení otevřených slabik.Procvičení písmene u U.
 • Rytmizace a melodizace říkanek, říkanky s pohybem.
 • Písanka 1 - psaní prvních písmen e, é.
 • Živá abeceda str.37 - 41.

Matematika

 • Sčítání na číselné ose. Číselná osa. Číselný rozklad.
 • Procvičování sčítání do pěti, porovnávání, geometrické útvary, zábavné úkoly.
 • Pracovní sešit str.34- 37.

Prvouka

 • Jehličnatý les. Listnatý les.
 • Jehličnaté stromy, listnaté stromy - shody, rozdíly.
 • Pracovní učebnice str.20, 21.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Analýza a syntéza slabik. Slabiky mo,lo,so. Slova, věty.
 • Vyvození a procvičení písmen p P.
 • Dětská říkadla, správná výslovnost, nádech, výdech. Písanka 1 - prvky písmen.
 • Živá abeceda str.33 - 36.

Matematika

 • Procvičování sčítání do pěti, porovnávání, geometrické útvary, zábavné úkoly.
 • Pracovní sešit str. 34- 37.

Prvouka

 • Ovoce - procvičení. Opakování - zelenina, ovoce. Třídění plodů na ovoce a zeleninu.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Na hodinu Prvouky jsme vyrazili společně na procházku do blízkého parku, kde jsme pozorovali podzimní znaky přírody. Viděli jsme veverky, nasbírali listy, kaštany a žaludy. Zkusili si frotáž listů a kůry stromů. Postavili domeček pro malá zvířátka, která se v parku zdržují.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení