ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk

 • Vyvození a procvičení písmene o O. Živá abeceda str.30, 31.
 • Analýza a syntéza slabik. Slabiky mo,lo,so. Slova, věty. Živá abeceda 32,33.
 • Říkanky s pohybem. Pohádka o Popelce.
 • Nácvik a psaní dolní kličky.

Matematika

 • Opakování sčítání do dvou, tří. Psaní číslice 4.
 • Pracovní sešit str.27, 28.

Prvouka

 • Ovoce, zelenina - opakování.
 • Projekt - ovocné stromy.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičení známých slabik (ma, la, me, lé).
 • Vyvození a procvičení písmen s, S. Slabiky sa, se, známé slabiky, slova, věty.
 • Uvolňovací cviky, prvky písmen, psaní horní kličky.
 • Básničky, říkanky k podzimu. Hra s rytmem.

Matematika

 • Psaní číslice 2. Sčítání do dvou, znaménka +, =.
 • Geometrické útvary. Psaní číslice 3.
 • Sčítání do tří.

Prvouka

 • Zelenina na podzim - procvičení.
 • Ovoce - plody na podzim. Hádanky.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Hlásky a písmena l L,e E, čtení prvních slabik ma,má,me,mé,la,lá,le,lé.
 • Psaní horního zátrhu, nácvik dolního zátrhu a jejich spojení.
 • Básně a říkanky: Podzim maluje. Podzimní říkanka.
 • Živá abeceda str. 21 - 24.

Matematika

 • Psaní číslice 1, číselná osa.
 • Geometrické útvary. Opakování dosud probraného učiva.
 • Psaní číslice 2.
 • Pracovní sešit str. 19 - 23.

Prvouka

 • Hry na podzim - procvičení.
 • Zelenina na podzim.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyvození a procvičování písmene L,l, vyvození slabiky La, Lá.
 • Vyvození slabiky ze dvou hlásek. Procvičování čtení prvních slabik.
 • Motivační říkanky,krátký příběh, motivační hry,trénování dechu.
 • Živá abeceda str.20,21.
 • Uvolňujeme ruku,psaní šikmé čáry mírně prohnuté zdola nahoru.

Matematika

 • Opakování vztahů - nahoře,dole,nad,pod,vedle.
 • Porovnávání více,méně,stejně,větší,menší,rovná se.
 • Spojování bodů malý - velký.
 • Prac.sešit str.16 - 18.

Prvouka

 • Podzim - pozorování a popis změn v přírodě,podzimní měsíce (básničky,otázky,hádanky).
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Hláska a písmeno m M, a A.
 • Vyvození a procvičení hlásky a písmena a A,a
 • Vyvození slabiky ze dvou hlásek. Procvičování čtení prvních slabik.
 • Živá abeceda str.16-19.
 • Psaní šikmé čáry shora dolů, uvolňovací cviky ruky. Motivační říkanky, popletená pohádka.

Matematika

 • Číslo 0 - 5. Počítání od 0 do 5.
 • Pojmy: První, poslední, před, za, hned před, hned za.
 • Vztahy - nahoře,dole,nad,pod,vedle.
 • Pracovní sešit str.11 - 15.

Prvouka

 • Dopravní značky - procvičení.
 • Pojmy: semafor, přechod pro chodce, chodník, vozovka, křižovatka, řidič, vlevo, vpravo...
 • Opakování tématu škola,doprava.
 • Pracovní učebnice str. 9, 10, 11.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení