ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Zvyšování plynulosti a rychlosti čtení. Správná výslovnost, dýchání.
 • Básně: Na prázdniny. Léto jak se patří.
 • Psaní slov, vět, spojení písmen.
 • Slabikář str. 105 - 112.

Matematika

 • Počítání do dvaceti - odčítání dvojciferných čísel.
 • Zkouška počtářské dovednosti. Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 72 - 74.

Prvouka

 • Léto - druhy ovoce, květiny, hmyz.
 • Les v létě. Lesní plody, rostliny, houby.
 • Pracovní učebnice str.76,77.

Čtvrtek 13.6. - Pasování na čtenáře v Knihovně - 10:00 - 11:40

Pátek 14.6. VÝLET - Divadlo

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování čtení dalších textů. Doplňovačky, ukrytá slova, rýmy.
 • Básně s letní tématikou: Letní říkanky, červen.
 • Opis a přepis slov, opakování a procvičování psaní.
 • Slabikář str. 100-104.

Matematika

 • Prohlubování počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, nerovnosti, tabulky, vazby a vztahy, posloupnosti.
 • Posuzování délky ve čtvercové síti.
 • Pracovní sešit str. 69-71.

Prvouka

 • Opakování - lidské tělo, zdraví.

Středa 5.6. návštěva ZUŠ.

Čtvrtek 6.6. Atletické závody Stříbro.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě, mě. Procvičování čtení.
 • Říkanky na výslovnost, říkanky s pohybem.
 • Psaní nových písmen  F, Y, přepis, opis.
 • Procvičování čtení dalších textů. Doplňovačky, ukrytá slova, rýmy
 • Básně s letní tématikou: Letní říkanky, červen.
 • Opis a přepis slov, opakování a procvičování psaní.
 • Slabikář str. 100-104.

Matematika

 • Prohlubování počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, nerovnosti, tabulky, vazby a vztahy, posloupnosti.
 • Posuzování délky ve čtvercové síti.
 • Pracovní sešit str. 69-71.

Prvouka

 • Opakování - lidské tělo, zdraví.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slabiky di, ti, ni. Slabiky dy, ty, ny. Procvičování čtení slov, správná výslovnost.
 • Beletrie: I. Březinová F jako Fík. Říkanka pro Berušku.
 • Psaní - dokončení vět, opis a přepis slov, nové písmeno f, F.
 • Slabikář str.90 - 93.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do dvaceti typu 18 + 2, 18 - 8, 16 + 3, procvičování.
 • Počítání se třemi čísly.
 • Pracovní sešit str.60 - 63.

Prvouka

 • Ruce. Denní hygiena.
 • Nemoc, úraz. U lékaře.
 • Pracovní učebnice str.71,72.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slova s ď, ť, ň. Slabiky dě, tě, ně. Správná výslovnost. Čtení slabik, slov, vět.
 • Básně a říkanky: Dědovy lodě. Výlet. Morče.
 • Přepis slov, vět.
 • Slabikář str. 86 - 89.

Matematika

 • Čísla 16 - 20. Čísla 15 - 20, porovnávání.
 • Porovnávání délky - odhadem.
 • Pracovní sešit str. 57 - 59.

Prvouka

 • Lidské tělo - obličej ( části ).
 • Lidské tělo, obličej - procvičení.
 • Pracovní učebnice str.69, 70.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • G, g - nové písmeno. Procvičování čtení obtížnějších slov, práce s textem, doplňovačky.
 • Písanka 4 - psaní známých písmen. Nácvik písmen L, ch. Psaní vlastních jmen.
 • Slabikář str. 82 - 85.

Matematika

 • Počítání do 15. Sčítání a odčítání tří čísel.
 • Tělesa - kvádr, válec. Spojování bodů.
 • Pracovní sešit str.53 - 56.

Prvouka

 • Domácí mazlíčci - procvičení.
 • Opakování tematu Zvířata na statku a Domácí mazlíčci.
 • Pracovní učebnice str.66 - 68.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Práce s textem. Svátek matek.
 • Slabikotvorné r, l. Nové písmeno - F, f.
 • Beletrie: O líné Grétě - poslech.  Psaní slabik, slov, vět, dokončení věty.
 • Slabikář str. 76 - 79.

Matematika

 • Odčítání čísla 10, příklady typu 13 - 10.
 • Sčítání typu 12  + 2, 2 + 12 a odčítání typu 15 - 3.
 • Pracovní sešit str.51-53.

Prvouka

 • Zvířata na statku. Názvy samců, samic a mláďat hospodářských zvířat.
 • Pracovní učebnice str. 62 - 65.

20.4. Třídní schůzka od 16 hodin.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Práce s textem. Svátek matek.
 • Slabikotvorné r, l. Nové písmeno - F, f.
 • Beletrie: O líné Grétě - poslech.  Psaní slabik, slov, vět, dokončení věty.
 • Slabikář str. 76 - 79.

Matematika

 • Odčítání čísla 10, příklady typu 13 - 10.
 • Sčítání typu 12  + 2, 2 + 12 a odčítání typu 15 - 3.
 • Pracovní sešit str.48 - 51.

Prvouka

 • Zvířata na statku. Názvy samců, samic a mláďat hospodářských zvířat.
 • Pracovní učebnice str. 62 - 65.

23.4. Třídní schůzka od 16:30.

26.4. Den Země - kostým!!!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Pohádka O budce - čtení, dovyprávění pohádky, vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Čtení podle rolí. Ch, ch - nové písmeno. Básně s velikonoční tematikou, hry s rýmy.
 • Psaní velkých písmen B, Ž, Č. Opis, přepis slov, přepis věty.
 • Slabikář str. 70 - 73.

Matematika

 • Čísla 11-15, porovnávání. Sčítání typu 10+2, odčítání 15-5.
 • Tvoření a řešení slovních úloh.
 • Pracovní sešit str. 46, 47.

Prvouka

 • Velikonoce, velikonoční zvyky.

Přeji všem hezké Velikonoce a bohatou pomlázku!

18.-22.4.2019 Velikonoční prázdniny

23.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 16:30

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení