ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Český jazyk

 • Skupinová práce - opakování učiva 2. ročníku.
 • Sloh: Pozdrav, správné psaní adresy. Učebnice Čj str. 94.
 • E.Beranová: Konec školního roku. Vtipy, říkanky - opis.
 • Čítanka str.110 - 112.

Matematika

 • Opakování učiva - násobení a dělení číslem 0 a 1.
 • G - souhrn učiva, rýsování úseček, čtverců, obdélníků.
 • Pracovní sešit str.70, 87 a 88.

Prvouka

 • Opakování učiva 2.ročníku.

Pátek 22.6. sportovní olympiáda - městský stadion.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakujeme učivo 2. ročníku. Učebnice Čj str. 92, 93.
 • E. Petiška : Dopis od babičky - čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
 • Čítanka str. 108, 109.
 • Docvičování správných tvarů písmen a číslic - doplňování slov, vět, rébusy.

Matematika

 • Opakování učiva - násobení, dělení, sčítání, odčítání.
 • Opakování - geom. tvary, tělesa,úsečka, bod.
 • Prac. sešit str. 68, 69 a 85, 86.

Prvouka

 • Cestování, výlety. Závěrečné opakování.
 • Učebnice + prac.sešit str.66, 67.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. ročníku. Učeb. Čj str. 91, 92.
 • Bob a Bobek zahradničí. Čtení přímé řeči. Vítej léto.
 • Čítanka str. 104 - 106.
 • Individuální docvičování psaní - opis říkanky, tvoření slov, vět.

Matematika

 • Opakování učiva 2. ročníku. Slovní úlohy, násobení a dělení č. 2, 3, 4, 5.
 • G - opakování geometrických tvarů a těles.
 • Pracovní sešit str. 66 - 68.

Prvouka

 • Příroda v létě. V létě u vody, les v létě, ochrana přírody.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 65.

Ve středu 6.6. školní výlet - Mariánské Lázně.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk 

 • Vlastní jména, místní jména - opakování. Opakování učiva 2. ročníku.
 • Učebnice Čj str.88, 90.
 • Báseň, sloka, slova, která se rýmují. Hra: malíř, básník, matematik.
 • Čítanka str. 100 - 103.
 • Upevňování tvarů písmen. Skládání slov z písmen, hádanky a jejich řešení, opis.

Matematika

 • Násobky pěti, násobení a dělení, tvorba otázek.
 • G - opakování - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 64 - 66.

Prvouka

 • Léto. Příroda v létě.
 • Pojmy: letní měsíce, louka, kvetoucí rostliny na louce.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 64.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Psaní velkých písmen. Místní jména. Učeb. Čj str. 86, 87.
 • L. Středa: Jak stavěli metro. Správná intonace, čtení přímé řeči. Čítanka str. 96,97.
 • Rozestupy písmen a slov - oddělování slov, psaní podle obrázků, říkanka.

Matematika

 • Dělení na čtyři stejné části. Násobky č. 5, násobení, dělení.
 • G - spojování bodů, měření úseček, délka strany.
 • Pracovní sešit str. 60 - 63.

Prvouka

 • Nemoc, úraz.
 • Příznaky běžných druhů nemocí, léčení.
 • Chování v případě úrazu, předcházení úrazům.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 62.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Podstatná jména, slovesa, předložky - opakování.
 • Psaní velkých písmen. Vlastní jména. Učebnice Čj str. 84, 85.
 • Na louce a na zahradě. Rozdíl mezi jarem a létem - porovnávání. Čítanka str. 90 - 94.
 • Plynulý a úhledný písemný projev - doplňování vět, hádanky, názvy povolání...
Matematika
 • Násobky čtyř, násobení a dělení, slovní úlohy typu několikrát více, několikrát méně.
 • Opakování - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 56 - 59.
Prvouka
 • Lidské tělo, smysly. Péče o zuby.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 60, 61.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakujeme postatná jména a slovesa. Slovní druhy - předložky.
 • Učebnice Čj str. 82, 83.
 • S. Středa : Slonům vstup zakázán - upevňování čtenářských návyků.
 • Čítanka str. 88, 89.
 • Věta, slovo, rébusy s obrázkem, opis říkanky.
Matematika
 • Slovní úlohy. Počítání se závorkami, procvičování násobení č. 1,2,3.
 • Seznámení s jednotkami hmotnosti.
 • Pracovní sešit str. 53 - 55.
Prvouka
 • Tematický celek: Jaro - opakování učiva.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 59.
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Poznáváme podstatná jména a slovesa. Učebnice Čj str. 80, 81.
 • Aprílové žerty a šprýmy. H. Samková : Matylda - čtení s porozuměním. Jazykolamy.
 • Čítanka str. 86, 87.
 • Odstraňování indiv. nedostatků při psaní. Druhy vět, přesmyčky - pohádkové postavy.
Matematika
 • Násobky čísla 3. Násobení a dělení třemi.
 • G - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 50 - 52.
Prvouka
 • Domácí ptáci. Kur domácí, husa domácí, kachna domácí.
 • Chov domácích ptáků pro užitek.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 58, 59.
 
 
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovní druhy - podstatná jména, slovesa. Vyprávění podle osnovy.
 • Učebnice Čj str. 78, 80.
 • Pohádky ze Sluníčka - výrazné čtení přímé řeči.
 • Čítanka str. 80.
 • Psaní slov souřadných, nadřazených, opačných, diktát slov.
Matematika
 • Násobení a dělení dvěma.
 • Odhad délky, měření, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
 • Pracovní sešit str. 45 - 49.
Prvouka
 • Hospodářská zvířata.
 • Chov hosp. zvířat pro užitek, názvy samců, samic a mláďat.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 56, 57.
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení