ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk

 • Psaní velkých písmen. Místní jména. Učeb. Čj str. 86, 87.
 • L. Středa: Jak stavěli metro. Správná intonace, čtení přímé řeči. Čítanka str. 96,97.
 • Rozestupy písmen a slov - oddělování slov, psaní podle obrázků, říkanka.

Matematika

 • Dělení na čtyři stejné části. Násobky č. 5, násobení, dělení.
 • G - spojování bodů, měření úseček, délka strany.
 • Pracovní sešit str. 60 - 63.

Prvouka

 • Nemoc, úraz.
 • Příznaky běžných druhů nemocí, léčení.
 • Chování v případě úrazu, předcházení úrazům.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 62.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Podstatná jména, slovesa, předložky - opakování.
 • Psaní velkých písmen. Vlastní jména. Učebnice Čj str. 84, 85.
 • Na louce a na zahradě. Rozdíl mezi jarem a létem - porovnávání. Čítanka str. 90 - 94.
 • Plynulý a úhledný písemný projev - doplňování vět, hádanky, názvy povolání...
Matematika
 • Násobky čtyř, násobení a dělení, slovní úlohy typu několikrát více, několikrát méně.
 • Opakování - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 56 - 59.
Prvouka
 • Lidské tělo, smysly. Péče o zuby.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 60, 61.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakujeme postatná jména a slovesa. Slovní druhy - předložky.
 • Učebnice Čj str. 82, 83.
 • S. Středa : Slonům vstup zakázán - upevňování čtenářských návyků.
 • Čítanka str. 88, 89.
 • Věta, slovo, rébusy s obrázkem, opis říkanky.
Matematika
 • Slovní úlohy. Počítání se závorkami, procvičování násobení č. 1,2,3.
 • Seznámení s jednotkami hmotnosti.
 • Pracovní sešit str. 53 - 55.
Prvouka
 • Tematický celek: Jaro - opakování učiva.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 59.
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Poznáváme podstatná jména a slovesa. Učebnice Čj str. 80, 81.
 • Aprílové žerty a šprýmy. H. Samková : Matylda - čtení s porozuměním. Jazykolamy.
 • Čítanka str. 86, 87.
 • Odstraňování indiv. nedostatků při psaní. Druhy vět, přesmyčky - pohádkové postavy.
Matematika
 • Násobky čísla 3. Násobení a dělení třemi.
 • G - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 50 - 52.
Prvouka
 • Domácí ptáci. Kur domácí, husa domácí, kachna domácí.
 • Chov domácích ptáků pro užitek.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 58, 59.
 
 
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovní druhy - podstatná jména, slovesa. Vyprávění podle osnovy.
 • Učebnice Čj str. 78, 80.
 • Pohádky ze Sluníčka - výrazné čtení přímé řeči.
 • Čítanka str. 80.
 • Psaní slov souřadných, nadřazených, opačných, diktát slov.
Matematika
 • Násobení a dělení dvěma.
 • Odhad délky, měření, čtyřúhelník, mnohoúhelník.
 • Pracovní sešit str. 45 - 49.
Prvouka
 • Hospodářská zvířata.
 • Chov hosp. zvířat pro užitek, názvy samců, samic a mláďat.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 56, 57.
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovní druhy - přehled. Podstatná jména. Sloh - vytváříme si vlastní názor.
 • Učebnice Čj str.73, 76, 77.
 • Společná četba - pohádky Kašpárek. Práce ve dvojicích, čtení s porozuměním.
 • Čítanka str.76, 77.
 • Přepis říkanky, činnosti, psaní vlastních jmen, diktát slov.
Matematika
 • Násobky dvou, příprava dělení ( na části ).
 • Dělení na dvě stejné části.
 • G - čtyřúhelník, mnohoúhelník.
 • Pracovní sešit str. 41 - 44.
Prvouka
 • Ptáci na jaře. Stavba hnízda, hnízdění ptáků, vajíčka, líhnutí z vajec, ptáčata.
 • Učebnice + pracovní sešit str.55.
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě -procvičení učiva.
 • Popis děje - jaro, vyprávění o tom, co se děje v přírodě, tvoření vět.
 • Moje Velikonoce - čtení s porozuměním, co je pravda, není.
 • Čítanka str.84, 85.
 • Docvičování správných tvarů písmen, přesmyčky...
Matematika
 • Příprava násobení, čtvercová síť. Násobky dvou.
 • Opakování - čára, úsečky, bod.
 • Pracovní sešit str. 37 - 40.
Prvouka
 • Jarní květiny, stromy na jaře - opakování.
 • Zahrada na jaře. Vývoj plodu, listová, košťálová, plodová zelenina, luskoviny, lusk...
 • Učebnice + pracovní sešit str. 54.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slova se skupinami bě, pě, vě, mě - výslovnost a psaní těchto skupin.
 • Učebnice Čj str. 71, 72.
 • Velikonoce - svátky jara. Symboly, zvyky a tradice.
 • Čítanka str. 81 - 83.
 • Doplňování slov do vět, opis říkanky - písanka 2 str. 4, 5.
Matematika
 • Příprava násobení.
 • Měření délky, geom. útvary, tělesa.
 • Pracovní učebnice str. 35, 36.
Prvouka
 • Stromy na jaře. Stavba stromu ( kořen, kmen, větev, koruna, květ, list ).
 • Učebnice + pracovní sešit str. 53.
29.3. - 2.4. Velikonoční prázdniny, přeji Všem pěkné Velikonoce. M.T.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slova se skupinami dě, tě, ně. Slova se skupinami bě, pě, vě, mě.
 • Výslovnost a psaní těchto skupin. Učebnice str. 68-70.
 • Jaro už je tu. Jarní říkanky. Princezna Jablůňka. Tiché čtení, jaro ve verších - rýmy, výrazný přednes.
 • Písanka 2 - opis říkanky, řazení slov podle abecedy, rébusy.

Matematika

 • Počítání do 100 - prohlubování učiva. Slovní úlohy, počítání se závorkami, sčítání a odčítání do 100.
 • Délka úsečky.
 • Pracovní sešit str. 29-32.

Prvouka

 • Jaro. Jarní květiny.
 • Pojmy: jarní měsíce, jarní práce na zahradě, jarní květiny, stavba těla kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list, květ).
 • Učebnice + pracovní sešit str. 50-52.

V pondělí 19.3. divadlo v kině Mže. V pátek 23.3. návštěva PAF v kině Mže.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení