ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.
 • Nácvik tvarů slov např. hrad - hradu, hradem... Psaní P / B, T / D. 
 • Učebníce Čj str. 63, 64.
 • H. Brožíková : Co provedl čaroděj. Odpovědi na otázky, Kaštalínkova písnička.
 • Čítanka str. 66,67.
 • Denně číst noviny, časopisy, knížky, internet, čítanku 15 - 20 minut.

Matematika

 • Sčítání s přechodem přes základ 10, 20, 30...
 • Pracovní sešit str. 14 - 17.
 • G - přenášení úseček, měření délky úsečky.

Prvouka

 • Moje vlast. Můj domov.
 • Pojmy : státní symboly - vlajka, znak, hymna, hlavní město,vláda, prezident.
 • Učebnice + pracovní sešit str.42, 43.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování - tvrdé a měkké souhlásky.
 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Učebnice Čj str. 62.
 • Básně - výrazný přednes. Čtení plynulé, výrazné, s porozuměním. Čítanka str. 64,65.
 • Psaní písmen P, B, R, Ř. Diktát písmen, opis, přepis slov.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
 • Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku ( 9 + 8, 16 - 7 ).
 • Pracovní učebnice str.10 - 13.
 • Geometrie - přenášení úseček.

Prvouka

 • Můj domov, Česká republika, Praha.
 • Pojmy: domov, město, vesnice, obec, vlast, mateřský jazyk.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 41.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

AJ - Poslech příběhu - Soup.

       uč. str. 27 - 29,

       PS - str. 24 - 27.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Aj - Opakování slovní zásoby.

      Uč. str. 26 - 29.

      PS - str. 22 - 27.

   

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Tvrdé a měkké souhlásky - procvičování učiva.Prac. sešit 1 str. 46, 47.
 • Rozšiřování slovní zásoby.
 • Čítanka str.62, 63.
 • Písanka 1 - tvoření slovních dvojic, přepis vlastních jmen.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel typu 54 + 20, 74 - 20.
 • Pracovní učebnice II. str.6 
 • GEOMETRIE - Přenášení úseček

Prvouka

 • Minulost, současnost, budoucnost.
 • Pojmy: letopočet, století.
 • Učebnice + pracovní sešit str.40.

31.1. PRÁZDNINY ( UČÍME SE BÁSEŇ, čteme si ).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

AJ - Procvičování názvů potravin.

       Otázka ,,Do you like?"

       Uč. str. 26 - 27, PS - str. 22,23.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Tvrdé a měkké souhlásky - psaní i, í / y, ý. Učebnice  Čj str. 60.
 • V říši skřítků. V. Čtvrtek: Jak vařili povidla. Čtení výrazné s porozuměním.
 • Čítanka str. 60, 61.
 • Správné užití velkých písmen ve slovech, přepis slov, psaní písmen H, K.

Matematika

 • Opakování. Počítáme se závorkami. Porovnávání úseček.
 • Pracovní učebnice 2. díl str. 3 - 5, str. 71.

Prvouka

 • Hodiny. Určování času - čtvrt a tři čtvrtě hodiny.
 • Minulost, současnost, budoucnost.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 39, 40.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

AJ - Názvy potravin, poslech

      ,, Helping Mum"- uč. str. 24,25.

      Procvičování tvoření otázek

      s Do you like. . .? PS - str. 20,21.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Psaní i, í / y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Učeb. str. 58, 59.
 • Pohádky. Komu se nelení. O nemocném králi. Jak šli bratři pro kládu.
 • Veršovaná pohádka. Sloka, verš, rým. Čítanka str.56 - 59.
 • Procvičování písmen Q, q, I, J. Přepis písmen, slov.

Matematika

 • Sčítání bez přechodu přes desítku - typu 21 + 9.
 • Odčítání bez přechodu přes desítku - typu 30 - 9.
 • Geometrie - opakování geom. tvarů, těles.
 • Prac. učebnice str.72 - 76.

Prvouka

 • Kalendář. Hodiny.
 • Pojmy: nástěnný kalendář, stolní kalendář, diář. Celá hodina, půlhodina , čtvrt hodina.
 • Učebnice + prac.sešit str. 38, 39.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení