ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Rozdělení hlásek.
 • Krátké a dlouhé samohlásky ( a - á, e - é, i - í, o - o' ). Psaní u - ů - ú.
 • Učebnice  Čj str. 42 - 45.
 • Zima už je tu. Studená návštěva - čtení přímé řeči.
 • Psaní slov k obrázku, přepis, přesmyčky.

Matematika

 • Sčítání a odčítání desítek.
 • Geometrie - rýsování bodů a čar.
 • Pracovní sešit str. 48 - 51.

Prvouka

 • Houby jedlé, jedovaté - opakování.
 • Savci v lese. Savci a stavba jejich těla, způsob života .
 • Učebnice a prac. sešit str. 28, 29.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Aj - School time - uč. str. 14 - 15,

       PS - str. 12 - 13.

       Učit se slovíčka PS - str. 81

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovo, slabika, hláska, písmeno.
 • Slovo, hláska. Rozdělení hlásek. Učebnice Čj str. 40 - 42.
 • Psaní písmen a, o, správné spojování písmen ol, ov.
 • Čtení pohádky Štaflík a Špagetka čekají návštěvu. Dopis - slovní zásoba.
 • Čteme chvilku každý den.

Matematika

 • Počítání do sta - po desítkách.
 • G - čáry, bod.
 • Pracovní učebnice str. 45 - 47 a 84.

Prvouka

 • Houby ( jedlé, nejedlé, jedovaté ). Zásady při sběru hub.
 • Učebnice a prac. sešit str. 26.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Aj - Opakování názvů zvířat.

     Uč. str. 12,13 - čtení, píeklad.

     PS str. 11

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě. Opakování - věta, slovo, slovní význam.
 • Učebnice str. 36 - 38.
 • Pohádka - porozumění textu. Čítanka str. 36, 37.
 • Psaní písmen w W, y Y, psaní číslic 0 až 5.

Matematika

 • Tabulka součtů, pojmy - sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl. Bingo.
 • Geometrie - bod, čáry.
 • Pracovní sešit str. 40 - 44.

Prvouka

 • Smíšený les. Oblečení do lesa, ochrana před klíšťaty.
 • Naše nejznámější keře.
 • Učebnice a prac.sešit str. 24, 25.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

AJ - Opakování názvů zvířat, otázka

       ,, Can you see . . .l

       Opakování abecedy - a,b, c, d, e

       uč. str. 12, 13.

       PS - str. 8, 9, 10.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovo, slovní význam. Co je slovo. Opakování : Slova nadřazená. Slova podřazená.
 • Slova souřadná. Slova protikladná a souznačná.
 • Učebnice str. 29 - 34.
 • Čtení o lese. Čtení s porozuměním - čítanka str. 29 - 31.
 • Psaní velkých písmen N, M. Diktát písmen.

Matematika

 • Přechod přes základ deset do patnácti.
 • Geometrická tělesa - kužel, jehlan.
 • Pracovní sešit str. 31 - 34.

Prvouka

 • Stálí a stěhovaví ptáci. Učebnice a prac. sešit str. 20.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Aj  - Znát názvy zvířat, učebnice str. 9 - 11,

        pracovní sešit str. 4 - 9. Procvičování

        fráze ,, Can you see ...?"

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Druhy vět. Věty přací. Opakování - druhy vět.
 • Sloh - prosba, poděkování. Učebnice str. 25 - 28.
 • Upevňování čtenářských návyků. Čítanka str. 25 - 28.
 • Psaní písmen n, ň, m, správné spojování písmen.

Matematika

 • Nerovnosti, slovní úlohy - docvičování.
 • Přechod přes základ deset - sčítání a odčítání do 14.
 • Geometrické útvary, tělesa.
 • Pracovní sešit str. 26 - 30.

Prvouka

 • Podzim. Zelenina ( kořenová, plodová, listová, košťálová ).
 • Třídění zeleniny.
 • Učebnice str. 19.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení