ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Celý tento týden máme vyučování do 11, 40 hod.

Pondělí - odevzdávání učebnic, od 10 h -kino.

Úterý - Přijít ve cvičebním úboru - návštěva

,, Sportmánie" na stadiónu.

Středa - rozdávání učebnic do dalšího ročníku

Čtvrtek - vycházka

Pátek - rozdávání vysvědčení - desky na

vysvědčení - vyučování do 8,45 hod.

Přeji Všem krásné prázdniny.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČT -Procvičování učiva ze III.r.

Ps - Psaní v písance.

ČT - Výrazné, hlasité čtení článků s porozuměním.

M  - Závěrečné opakování učiva ze III.r.

Mít připravené učebnice na odevzdání- vygumovat,

slepit, vyčistit.

22.6. v pátek školní sportovní olympiáda

na městském stadiónu.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování učiva. Věta x souvětí, vzorce souvětí.

      Uč. str. 102 - 105.

ČT - Výrazné čtení. Čítanka str. 122 - 130.

PS - Písanka str. 25, 26.

M - Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 100

     a do 1 000.  Řešení slovních úloh, nerovnice.

     Zaokrouhlování čísel, písemné + -. Uč. str. 102 - 107.

     Rýsování kružnice, úseček dané délky,

     převody  jednotek / km, m, dm, cm, mm/.

    Tělesa - vrchol, stěna, hrana. Uč. / 132 - 133/.

 

 Připravovat učebnice na vrácení -

vygumovat, slepit izolepou, vyžehlit rohy učebnic.

   

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ĆJ - Opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů,

      určování podst. jmen - pád, číslo, rod.

      Určování sloves- osoba, číslo, čas.

      Základní skladební dvojice. Věta jednoduchá x

      souvětí. Uč. str. 99 - 103.

Ps - Psaní v písance - římské číslice.

ĆT - Ćtení v čítance str. 121 - 127 - hlasité,

       výrazné čtení s porozuměním, vím o čem čtu.

       Dávat dětem otázky z přečteného textu.

M  - Opakování násobilky, +- do 100, +- do 1 000.

       Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

       Jednotky délky - km, m, dm, cm, mm.

       Konstrukce trojúhelníka - uč str. 105 - 107.

7.6. - školní výlet. Vše potřebné napsáno v notýsku.

Sraz ráno v 6 hodin a 30 min. Návrat kolem 17, 00 hod.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyj. slov, určování slovních druhů,

       skloňování podst. jm. Slovesa - osoba, číslo,

       čas, infinitiv, zvratné sloveso.

       Uč. str. 94 - 98.

PS - psaní v písance

ČT - Vypravování přečteného textu.

       Číst nahlas, plynule! Uč. str. 120 - 122.

M   - Opakování násobilky - znát násobky 2,3,4,

        5,6,7,8,9.

        Opakovat +- do 100, do 1 000.

        Dělení se zbytkem. Násobení dvojciferných

        čísel jednociferným. Uč. str. 98 - 103.

        Tělesa, - vrchol, stěna, hrana. Jednotky

        délky / km, m,dm, cm, mm/. Uč - str. 131 -

        133.

 29.5. se fotíme

7.6. - školní výlet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo,rod.

       Slovesa - osoba, číslo.

       Uč. do str. 94.

PS - Psaní v písance.

ČT - Společní četba - Český Honza.

       Čítanka - str. 115 - 119 - hlasité

       čtení.

M  - Dělení se zbytkem, uč. - str. 97 -102.

       Opakovat násobky, znát násobilku ! ! !

       Opakovat sčítání a odčítání do 1 000 !

       Jednotky délky, konstrukce trojúhelníku,

       rýsování úseček dané délky, kružnice.

       Mít řádně ořezanou tužku, kružítko,

       trojúhelník s ryskou.

       Uč. str. 131 - 132.

7.6. - školní výlet - hrad Karlštejn,

Koněpruské jeskyně / 500 Kč/.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov.

      Opakování slovních druhů. Podstatná

      jména - rod, číslo, pád.

      Uč. do str. 92.

PS - písanka str. 17 - 19.

ČT - Čítanka - do str. 113.

       Číst plynule, nahlas, vyprávět -

       o čem čtu.

M  - Opakování násobilky - stále.

       Násobení a dělení jednociferným

       číslem. Dělění se zbytkem.

       Uč. 92 - 96. PS - str. 29 - 32.

       Jednotky délky, konstrukce

       trojúhelníku - uč. str. 131, 132.

       PS - str. 42 - 45.

V pátek - 18.5. - přinést čtenářský deník.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov. Slovní

       druhy - dokončení. Nutnost znát

       a poznávat slovní druhy ! Podstatná

       jména - určování rod, číslo, pád.

       Uč. str. 82 - 89. PS - str. 45 - 48.

PS - psaní v písance.

ČT - Číst každý den nahlas a umět

       vyprávět o čem  čtu !

       Čítanka str. 106 - 111.

M  - Prohlubování počítání do 1 000.

      Násobení a dělení číslem 10. Násobení

      a dělení násobků deseti jednociferným

      číslem. Dělení se zbytkem. Uč. do str. 95.

      PS - 22 - 31. Neustále procvičovat

      násobilku !!!

    G - Rýsování úseček dané délky,

      porovnávání úseček. Jednotky délky,

      konstrukce trojúhelníka. Uč. str. 130 - 132.

      PS - str- 42 - 45.

3.5. - návštěva školy ve Weidenu. Žáci,

kteří nejedou do Německa se normálně

učí podle rozvrhu.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Souhrnné opakování vyjm. slov. Slovní druhy,

      uč. str. 76 - 81.

PS - Písanka str. 12, 13.

ČT - Den Země - str. 114, Malá čarodějnice

       str. 114 - nahlas číst !!!

M  - Opakovat násobilku ! Sčítání a odčítání

       do 1 000 s přechodem přes základ 100.

       Sčítání a odčítání stovek, zaokrouhlování

       trojciferných čísel na strovky. Uč - str. 82-

       86. PS - do str. 26.

       Přenášení úseček. porovnávání úseček

       - uč- str. 129 - 130, PS - str. 42 - 44.

26.4. - čtenářská soutěž

30.4. a 7.5. 2018 - ředitelské volno

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení