ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo,rod.

       Slovesa - osoba, číslo.

       Uč. do str. 94.

PS - Psaní v písance.

ČT - Společní četba - Český Honza.

       Čítanka - str. 115 - 119 - hlasité

       čtení.

M  - Dělení se zbytkem, uč. - str. 97 -102.

       Opakovat násobky, znát násobilku ! ! !

       Opakovat sčítání a odčítání do 1 000 !

       Jednotky délky, konstrukce trojúhelníku,

       rýsování úseček dané délky, kružnice.

       Mít řádně ořezanou tužku, kružítko,

       trojúhelník s ryskou.

       Uč. str. 131 - 132.

7.6. - školní výlet - hrad Karlštejn,

Koněpruské jeskyně / 500 Kč/.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov.

      Opakování slovních druhů. Podstatná

      jména - rod, číslo, pád.

      Uč. do str. 92.

PS - písanka str. 17 - 19.

ČT - Čítanka - do str. 113.

       Číst plynule, nahlas, vyprávět -

       o čem čtu.

M  - Opakování násobilky - stále.

       Násobení a dělení jednociferným

       číslem. Dělění se zbytkem.

       Uč. 92 - 96. PS - str. 29 - 32.

       Jednotky délky, konstrukce

       trojúhelníku - uč. str. 131, 132.

       PS - str. 42 - 45.

V pátek - 18.5. - přinést čtenářský deník.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov. Slovní

       druhy - dokončení. Nutnost znát

       a poznávat slovní druhy ! Podstatná

       jména - určování rod, číslo, pád.

       Uč. str. 82 - 89. PS - str. 45 - 48.

PS - psaní v písance.

ČT - Číst každý den nahlas a umět

       vyprávět o čem  čtu !

       Čítanka str. 106 - 111.

M  - Prohlubování počítání do 1 000.

      Násobení a dělení číslem 10. Násobení

      a dělení násobků deseti jednociferným

      číslem. Dělení se zbytkem. Uč. do str. 95.

      PS - 22 - 31. Neustále procvičovat

      násobilku !!!

    G - Rýsování úseček dané délky,

      porovnávání úseček. Jednotky délky,

      konstrukce trojúhelníka. Uč. str. 130 - 132.

      PS - str- 42 - 45.

3.5. - návštěva školy ve Weidenu. Žáci,

kteří nejedou do Německa se normálně

učí podle rozvrhu.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Souhrnné opakování vyjm. slov. Slovní druhy,

      uč. str. 76 - 81.

PS - Písanka str. 12, 13.

ČT - Den Země - str. 114, Malá čarodějnice

       str. 114 - nahlas číst !!!

M  - Opakovat násobilku ! Sčítání a odčítání

       do 1 000 s přechodem přes základ 100.

       Sčítání a odčítání stovek, zaokrouhlování

       trojciferných čísel na strovky. Uč - str. 82-

       86. PS - do str. 26.

       Přenášení úseček. porovnávání úseček

       - uč- str. 129 - 130, PS - str. 42 - 44.

26.4. - čtenářská soutěž

30.4. a 7.5. 2018 - ředitelské volno

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov + vyjm. slova po Z.

      Uč. str. 70 - 73. PS - str. 43.

Psaní - písanka str. 10.

ČT - Číst nahlas s porozuměním - str. 98 - 105.

M  - Sčítání a odčítání s přechodem přes základ

       100. Uč. str. 82 - 85. PS - str. 21 - 25.

       Přenášení úseček, shodné úsečky, střed

      úsečky - uč. str. 129 - 130, PS - str. 43,44.

19.4. - Třídní schůzka od 16,00 hod.

20.4. - Den Země - neučíme se. Přijít ve sportov.

oblečení.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Slova s předponou  vy- /vý- . Význam slov s vy - vi .

       Uč -  str. 66 - 69, PS - str. 42 - 43.

PS - Písanka str. 6,7,8.

ČT - Výrazné hlasité čtení !!! -čítanka str. 103 - 107.

M  - Neustále opakovat +- do 20, +- do 100

      a násobilku!!!- Hbité počítání !!!

      Sčítání a odčítání stovek , počítání do

      1 000. Uč. do stzr. 85, PS - do str. 25.

      Přenášení úseček - shodné úsečky,

      uč. str. 129 - 130, PS - str. 42 - 44.

V úterý - pokud nebude pršet se zúčastníme akce

,, Ukliďme Česko". Rozvrh - ČJ, M, úklid. Přinést

pracovní oděv, rukavice, pevnou obuv.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov,

      zkouším vyjm. sl. po  V.

      Uč. str. 64 - 66, PS - str. 42 - 43.

PS - Písanka str. 6 - 8.

ČT - Čtení z čítanky str. 96 - 102.

M  - Opakování násobilky - hbité počítání.

      Sčítání a odčítání do 1 000. Uč. str. 74 - 82,

      PS - str. 19 - 23.

      Kružnice, přenášení úsečky, porovnávání

      úseček - uč. str. 127 - 130, PS - str. 42

      až 44.

Třídní schůzka: 19.4. od 16, 00 hod.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov po

       B,L,M,P,S + vyjm. slova po V. / naučit

       do 3.4. 2018/.

       ČJ - str. 60 - 64, PS - str. 41, 42.

PS - Psaní v písance.

ČT - Čítanka str. 88 - 94. Každý den číst

       nahlas - vyprávět to, co čtu !!!

       Zapisovat přečtené knihy

       do čtenářského deníku.

M  - Opakovat násobilku - zrychlit ! Sčítat

       a odčítat do 100 - hbitěji ! Sčítání

       a odčítání do 1 000 - uč. str. 71 - 77.

       PS - str. 15 - 20.

       Rýsování pomocí kružítka, přenášení

       úseček. Uč. str. 127 - 129, PS-str. 39 - 43.

21.3. - ve středu poslední plavání

28.3. - již plavecký výcvik není,opět stejný

           rozvrh/ ČJ, M, Tv, Tv, Pč/

Od 26.3. barevné dny ve škole. Pondělí 26.3.

přijdeme všichni v modrém oblečení.

V úterý 27.3. přijdeme ve žlutém a ve středu

28.3. v červeném oblečení.

Od 29. 3. do 2.4. - volno, velikonoční

prázdniny. Do školy 3.4. - v úterý.

Malovaná vajíčka, okna plná sluníčka,ať

je svižná metlička, přeji Všem

krásné Velikonoce.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Význam slov se si - sy. Opakování vyjmenovaných

       slov. Uč. str. 58 - 62. PS - str. 39 - 40.

PS - Psaní v písance číslo 2.

ČT - Čtení v čítance str. 85 - 88.

M  - Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 100,

       sčítání a odčítání do 1 000. Jenotky hmotnosti

       a objemu. Uč. str. 68- 72. PS - str. 14 - 19.

       Kružnice, kruh, průměr, poloměr. U4. 126 - 128.

       PS - 38- 41.

Ve střrdu - plavání.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení