ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov lyže, pelyněk, plyš.
 • Význam slov s li - ly. Učebnice str. 35,36.
 • Vánoce - z historie, čtení s porozuměním, vánoční zvyky, koledy.
 • Čítanka str. 53 - 57.
 • Opis vánočního přání, upevňování tvarů písmen a číslic.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 9, slovní úlohy.
 • G : Rovina - seznámení s pojmem.
 • Učebnice str. 41, 42 a 119.

Prvouka

 • Pověsti - O Golemovi, Jak dostala Macocha své jméno.
 • Učebnice str. 16, 17.

Pátek 21.12. zkrácené vyučování do 11,40 hod.

4. vyuč. hod. si děti přinesou cukroví, malé rozloučení s rokem 2018. Tv odpadá.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L - polykat, plynout, plýtvat...a slova snimi příbuzná.
 • Učebnice Čj str.33,34.
 • Básně Vločky, Saně atd. - plynulé čtení s porozuměním. Čítanka str. 45 - 49.
 • Psaní obtížnějších písmen a číslic, psaní adresy.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 8, slovní úlohy.
 • G - opačné polopřímky.
 • Učebnice M str. 39, 40 a 118.

Prvouka

 • Pověsti. Horymírův skok.
 • Učebnice str. 15, 16, prac. list. 11.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L, seznámení s celou řadou, procvičování pravopisu slov -
 • slyšet, mlýn, blýskat se a slov s nimi příbuzných. Učebnice str. 31, 32.
 • Reprodukce básně, Mikulášské čtení - z historie, popis postav ( Mikuláš, čert, anděl ),
 • vyhledávání v textu. Čítanka str. 44 - 47.
 • Přepis říkanky, zápis pracovního postupu.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 7. Procvičování násobilek, slovní úlohy.
 • G - polopřímka, bod, přímka, úsečka.
 • Učebnice str. 38 a 117.

Prvouka

 • Pověsti. České pověsti - pověst Praotec Čech.
 • Učebnice str. 14, prac. list 10.

Středa 5. 12. - Mikuláš

Čtvrtek 6.12. a pátek 7.12. od 12,00 - 16,30 hod.-  Vánoční jarmark ve třídě III.A

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B - opakování. Učebnice str. 29, 30
 • Sloh: Blahopřání - osnova, blahopřání k Vánocům.
 • Zima ve verších - veršovaný text, zimní činnosti dětí. Čítanka str.43
 • Doplňování vět, křížovka, opis.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 7, slovní úlohy.
 • G - polopřímka, počátek polopřímky. Učebnice str. 37,38 a 117

Prvouka

 • Život lidí dříve a nyní. Co je pověst ?
 • Učebnice str. 13

Výcvik v plavání skončil, platí původní rozvrh, Tv je v pátek.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Význam slov s by - bi, rozlišení stejně znějících slov. Opakování a procvičování pravopisu
 • řady vyjmenovaných slov po B. Učebnice str. 28, 29.
 • Báseň Z. Kriebel: Listopad - sloka, verš, rým. Čtení o chvástavém štěněti -výrazné čtení 
 • přímé řeči. Čítanka str. 40 - 42.
 • Dopravní prostředky - tvoření vět. Opis básně.

Matematika

 • Opakování - násobení a dělení čísel číslem 10, násobení a dělení čísel číslem 6, slovní
 • úlohy.
 • G - jednotky délky, odhad délky. Učebnice str. 32-34.

Prvouka

 • Opakování - Moje město.
 • Život lidí dříve a nyní. Učebnice str. 13.

Čtvrtek 22.11. Třídní schůzka, těším se na setkání.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaného slova být a slov s ním příbuzných. 
 • Sloveso být v různých tvarech. Učebnice str. 26,27.
 • K. Čapek : Dášenka - plynulé, výrazné čtení s porozuměním.
 • Společné odpovědi na otázky ( přepis ), rozvíjení vět.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 5, slovní úlohy. Učebnice str. 30, 31.
 • G - opakování úsečka.

Prvouka

 • Moje město, obec. Památky, obchody, sportoviště, kultura mého města. 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po B a slov s nimi příbuzných. Učeb. Čj  str. 24,25.
 • Lidové pohádky Český Honza ( mimočítanková četba ) - číst hlasitě, plynule s porozuměním.
 • Opakování psaní písmen a číslic podle tvarů, význam slov, opis.

Matematika

 • Dělení na poloviny a čtvrtiny, slovní úlohy. Učeb. M str. 29.
 • G - Vzájemná poloha dvou přímek.

Prvouka

 • Opakování učiva.
 • Pozorování podzimní přírody. 
 • Učebnice str. 9 - 12.

13.11. Kulturní pořad, kino Mže - přinést 50 Kč.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování psaní vyjmenovaných slov a slov příbuzných, lidová rčení - vysvětlení, vyjmen. slova po B.
 • Učebnice Čj str.23,24.
 • Pohádky - čtená a vyprávěná pohádka ( rozdíl ), znaky pohádky. Čítanka str.34 - 36.
 • Tvoření vět na daná slova - rozvoj slovní zásoby.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení čísel číslem 4. Učebnice str. 28,29.
 • Geometrie - opakování - přímka.

Prvouka

 • Světové strany - opakování. Co je plán, co je mapa.
 • Učebnice str. 11.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova - úvod, psaní i / y po obojetných souhláskách.
 • Vyjmenovaná slova po B. Učebnice str. 20, 21, 22.
 • Pohádky se zvířátky - doplňování textu, dramatizace textu.
 • Rým, verš, sloka, přednes básní, práce s hlasem, mluvní takty.

Matematika

 • Sudá a lichá čísla, násobení a dělení číslem 3, slovní úlohy.
 • Geometrie - přímka.
 • Učebnice str.24 - 27.

Prvouka

 • Typy krajiny, části kopce - opakování.
 • Světové strany - určování.
 • Učebnice str. 9, 10.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení