ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P.První seznámení s vyjmen.slovy po P, procvičování slov netopýr,slepýš, pyl.
 • Učebnice str. 47, 48
 • Pohádky z pařezové chaloupky - volná reprodukce textu,plynulé čtení s porozuměním. Čítanka str.68 - 71.
 • Opakování psaní písmen a číslic podle tvarů, sklon písma.

Matematika

 • Přirozená čísla v oboru do 1000 - 100, 10, 1, porovnávání čísel.
 • G - trojúhelník
 • Učebnice str. 57 - 59

Prvouka

 • Péče o zdraví ( rozmanitá potrava, živiny, vitamíny ).
 • Určování času ( lidé a čas ).
 • Učebnice str. 24, 25
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování psaní pravopisu známých vyjmen.slov a slov s nimi příbuzných.
 • Sloh: Jsme různí a přece stejní - vzájemná pomoc mezi lidmi, soužití s lidmi...
 • Učebnice str. 45, 46
 • Luštění popletených názvů českých měst, jazykolamy. Čítanka str. 67
 • Psaní vět se jmény měst a obcí.

Matematika

 • Přirozená čísla v oboru do 1000 - stovky a tisíce, desítky a jednotky.
 • Učebnice str. 54 - 56
 • G - kreslení ve čtvercové síti - obdélník.

Prvouka

 • Lidské tělo - vnitřní orgány ( mozek ).
 • Péče o zdraví ( co člověku prospívá a škodí, zdravá výživa ).
 • Učebnice str. 22, 23

Připomínám: 31.1. zkrácené vyučování do 11,40 hod., 1.2. pololetní prázdniny.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování vyjmen. slov po M, význam slov s my - mi. Učebnice str. 43, 44.
 • Kolumbovo vejce - pozornost při čtení, přímá řeč, porozumění. Čítanka str.66, 67.
 • Plynulý, úhledný psací projev - zimní sporty, seznam věcí na hory.

Matematika

 • Písemné odčítání bez a s přechodem přes základ 10. Hodiny s ručičkami, digitální,
 • římské číslice. Učebnice str.50 - 53.
 • G - kreslení ve čtvercové síti - čtverec - obvod čtverce.

Prvouka

 • Lidské tělo - kostra. Lidské tělo - vnitřní orgány.
 • Učebnice str.19 - 21.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu vyjmen.slov po M a slov s nimi příbuzných. Učeb. str. 40 - 42
 • Zlatovláska - veršovaná pohádka ( vyprávění podle obrázků ). Čítanka str. 64, 65
 • Psaní písmen podle tvarů, názvy českých měst a obcí - přepis.

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky, písemné sčítání bez a s přechodem přes 10. Učeb. str. 46 - 48
 • Geometrie: Rovinné útvary - sousední a protější strany.
 • Opakování učiva za 1.pol. 

Prvouka

 • Co už umím - opakování učiva.
 • Člověk a jeho smysly. Učeb. str. 18
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování  vyjmenovaných slov po B, L. Popis - popsat daný předmět.
 • Seznámení s řadou vyjmenovaných slov po M. Učebnice str. 37 - 40.
 • Zima v pohádkách, verších. Výraznost čtení, plynulost - Čítanka str. 58 - 63.
 • Opis a doplňování vět, přepis básně.

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem přes 10.
 • Opakování násobilky, opak. bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina.
 • Učebnice str. 4š - 45.

Prvouka

 • Pověsti - Libuše a Přemysl, Silný Bivoj.
 • Opakování učiva. Učebnice str. 3 - 17.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov lyže, pelyněk, plyš.
 • Význam slov s li - ly. Učebnice str. 35,36.
 • Vánoce - z historie, čtení s porozuměním, vánoční zvyky, koledy.
 • Čítanka str. 53 - 57.
 • Opis vánočního přání, upevňování tvarů písmen a číslic.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 9, slovní úlohy.
 • G : Rovina - seznámení s pojmem.
 • Učebnice str. 41, 42 a 119.

Prvouka

 • Pověsti - O Golemovi, Jak dostala Macocha své jméno.
 • Učebnice str. 16, 17.

Pátek 21.12. zkrácené vyučování do 11,40 hod.

4. vyuč. hod. si děti přinesou cukroví, malé rozloučení s rokem 2018. Tv odpadá.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L - polykat, plynout, plýtvat...a slova snimi příbuzná.
 • Učebnice Čj str.33,34.
 • Básně Vločky, Saně atd. - plynulé čtení s porozuměním. Čítanka str. 45 - 49.
 • Psaní obtížnějších písmen a číslic, psaní adresy.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 8, slovní úlohy.
 • G - opačné polopřímky.
 • Učebnice M str. 39, 40 a 118.

Prvouka

 • Pověsti. Horymírův skok.
 • Učebnice str. 15, 16, prac. list. 11.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L, seznámení s celou řadou, procvičování pravopisu slov -
 • slyšet, mlýn, blýskat se a slov s nimi příbuzných. Učebnice str. 31, 32.
 • Reprodukce básně, Mikulášské čtení - z historie, popis postav ( Mikuláš, čert, anděl ),
 • vyhledávání v textu. Čítanka str. 44 - 47.
 • Přepis říkanky, zápis pracovního postupu.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 7. Procvičování násobilek, slovní úlohy.
 • G - polopřímka, bod, přímka, úsečka.
 • Učebnice str. 38 a 117.

Prvouka

 • Pověsti. České pověsti - pověst Praotec Čech.
 • Učebnice str. 14, prac. list 10.

Středa 5. 12. - Mikuláš

Čtvrtek 6.12. a pátek 7.12. od 12,00 - 16,30 hod.-  Vánoční jarmark ve třídě III.A

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B - opakování. Učebnice str. 29, 30
 • Sloh: Blahopřání - osnova, blahopřání k Vánocům.
 • Zima ve verších - veršovaný text, zimní činnosti dětí. Čítanka str.43
 • Doplňování vět, křížovka, opis.

Matematika

 • Násobení a dělení čísel číslem 7, slovní úlohy.
 • G - polopřímka, počátek polopřímky. Učebnice str. 37,38 a 117

Prvouka

 • Život lidí dříve a nyní. Co je pověst ?
 • Učebnice str. 13

Výcvik v plavání skončil, platí původní rozvrh, Tv je v pátek.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení