ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Český jazyk 

 • Opakování a procvičení doposud známých vyjmenovaných slov.
 • Záliby, volný čas - rozšíření slovní zásoby. Učeb. str.68, 69
 • Velikonoce - z lidové slovesnosti, velikonoční zvyky, tradice. Čít.str. 101,102
 • Podací lístek - správné vyplnění.

Matematika

 • Prohloubení počítání do tisíce. Učebnice str. 87,88

Prvouka

 • Společné znaky rostlin - opakování.
 • Kvetoucí rostliny - kořen, stonek.
 • Učebnice str.34 -36

18.4. - 22.4. Velikonoce - přeji Všem příjemné prožití jarních svátků.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Český jazyk
 • Slova s předponou vy- / vý, význam slov s vy, vi - procvičování.
 • Učebnice Čj str.66,67
 • Co je knížka? Výrazné čtení přímé řeči, povídání o knihách. Čítanka str.95 - 99
 • Přepis delšího textu - upevňování tvarů písmen, opis jmen.

Matematika

 • Sčítání stovek, odčítání stovek, zaokrouhlování trojciferných čísel.
 • Učebnice M str.83 - 86
 • G: Střed úsečky.

Prvouka

 • Společné znaky rostlin - výživa, dýchání, rozmnožování, pohyb, růst.
 • Učebnice str.34,35
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná - procvičování. Učebnice str. 64,65
 • Apríl ve verších - výrazný přednes, vyhledávání aprílových znaků. Čítanka str. 92 - 94
 • Slova hovorová, spisovná, sestavování slov a psaní slov.

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100, typu 285 + 40, 240 - 60.
 • Nadbytečné údaje. Učebnice str. 80 - 82
 • G: Porovnávání úseček.

Prvouka

 • Neživá příroda - shrnutí učiva, testík.
 • Živá příroda. Odlišnost rostlin a hub.
 • Učebnice str. 33

V úterý 2.4. Ukliďme Česko - pracovní rukavice ( 3. a 4. vyučovací hodina ).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Tv - Od dubna budeme za příznivého 

počasí chodit cvičit na stadión. Na cvičení

venku - teplé sportovní oblečení,

sportovní obuv na cvičení venku, kšiltovka,

pitíčko. Pokud bude nepříznivé počasí, 

budeme cvičit v tělocvičně - nutná čistá

sportovní obuv do tělocvičny ! ! ! 

  

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V. Seznámení s celou řadou, procvičení vyjmen. slov vy, vysoký,výt.
 • Učebnice str. 62, 63
 • Den učitelů - postava J.A.Komenského, vysvětlení lidových moudrostí, lidské vlastnosti.
 • Čítanka str. 89 - 91
 • Psaní jednoslabičných slov, slovní fotbal.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do tisíce podle typu v učebnici. Učeb.str.77 - 79
 • G: Přenášení úseček, shodné úsečky.

Prvouka

 • Neživá příroda. Vzduch. Půda.
 • Učebnice str.31, 32
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičení doposud známých vyjmenovaných slov a slov příbuzných.
 • Telefonování - správný postup, důležitá telefonní čísla. Učebnice Čj str. 60,61
 • Pod naší lípou - práce s hlasem a dechem, správná výslovnost, pozdravy.
 • Slušné chování, druhy pozdravů...Čítanka str. 88
 • SMS zprávy, správné psaní znamének za větami.

Matematika

 • Sčítání a odčítání typu 391 + 9, 396 + 9, 200 - 9... Učebnice str. 74 - 76
 • G: Rýsování pomocí kružítka.

Prvouka

 • Opakování učiva. Učebnice str. 28,29 - píšeme pětiminutovku.
 • Neživá příroda. Voda. Učebnice str. 30

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po S a slov s nimi příbuzných.
 • Význam slov se si - sy. Učebnice str. 58, 59
 • Jak rostou žáby - vyprávění. Český Honza - mimočítanková četba.
 • Povolání, přísloví o práci - přepis. Korespondenční lístek - adresát, odesílatel.

Matematika

 • Jednotky hmotnosti ( gram, kilogram, tuna ). Jednotky objemu ( litr, hektolitr ).
 • Sčítání a odčítání typu 109 + 3, 115 - 9. Učebnice str. 71 - 73
 • G: Rýsování kružnic pomocí kružítka.

Prvouka

 • Přírodnina, surovina, výrobek.
 • Pozorujeme vlastnosti látek.
 • Učebnice str. 28, 29
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Sloh: Svátky a obyčeje - orientace v kalendáři, pořadí svátků.
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po S,procvičování slov. Učebnice str.54 - 57
 • Z lidové slovesnosti - jaro, první známky jara. Bajky - znaky bajky, výrazné čtení přímé řeči. Čítanka str.82 - 85
 • Pozvánka na karneval, popletené věty - píšeme správně.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000, příklady typu 421 + 5, 426 - 5, 123 + 7, 130 - 7
 • Učebnice str.68 - 70
 • G: Kruh, kružnice - poloměr, průměr.

Prvouka

 • Objem, teplota - opakování.
 • Věci kolem nás ( přírodniny, výrobek ).
 • Učebnice str.28
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Význam slov s pi - py - rozlišení psaní stejně znějících slov. 
 • Opakování dosud známých vyjmen.slov. Učebnice str.51 - 53
 • Jožin jede do Afriky - soustředěnost při čtení delšího textu, členění textu,
 • Přesmyčky - čtení neobvyklých slov, řešení přesmyček. Čítanka str.76 - 81
 • Písanka 2 - psaní slov podle obrázků, přepis rčení.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000 podle typu příkladů v učeb. Učebnice str.64 - 67
 • G: Kruh, kružnice.
 • Do pátku 1.3. zakoupit kružítko!

Prvouka

 • Objem a teplota. Měříme ojem a teplotu.
 • Opakování učiva.
 • Učebnice str.25 - 27
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení