ZŠ Tachov, Kostelní - Týden od 02. 05. 2018 do 11.05. 2018

ČJ - Opakování vyjm. slov. Slovní

       druhy - dokončení. Nutnost znát

       a poznávat slovní druhy ! Podstatná

       jména - určování rod, číslo, pád.

       Uč. str. 82 - 89. PS - str. 45 - 48.

PS - psaní v písance.

ČT - Číst každý den nahlas a umět

       vyprávět o čem  čtu !

       Čítanka str. 106 - 111.

M  - Prohlubování počítání do 1 000.

      Násobení a dělení číslem 10. Násobení

      a dělení násobků deseti jednociferným

      číslem. Dělení se zbytkem. Uč. do str. 95.

      PS - 22 - 31. Neustále procvičovat

      násobilku !!!

    G - Rýsování úseček dané délky,

      porovnávání úseček. Jednotky délky,

      konstrukce trojúhelníka. Uč. str. 130 - 132.

      PS - str- 42 - 45.

3.5. - návštěva školy ve Weidenu. Žáci,

kteří nejedou do Německa se normálně

učí podle rozvrhu.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení