ZŠ Tachov, Kostelní - Týden od 3.6. - 7.6.

Český jazyk

  • Slovesa - opakování. Základní skladební dvojice, vyprávění podle osnovy. Učeb.str.98 - 101
  • Výrazný přednes humorného textu, výslovnost, rým, rytmus. Čítanka str.120 - 123
  • Hledání skrytých slov, odpovědi na otázky celou větou.

Matematika

  • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel ( rozšiřující učivo ).
  • G - osová souměrnost. Učebnice str.105 -107

Prvouka

  • Ochrana přírody. Opakování učiva. Učebnice str.51, 52
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení