ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Čj

 • souvětí a jeho stavba ( str. 116 )
 • spojovací výrazy ( str. 117 )
 • přímá a nepřímá řeč ( str. 118 )
 • interpunkce ( str. 119 )
 • opakování ( str. 120- 127 )
 • dočtení čítanky

Ma

 • síť krychle a kvádru
 • výpočet povrchu krychle a kvádru ( str. 139, 140 )
 • opakování ( str.105, 106 )

 • životní podmínky člověka ( str. 93 - 97 )

Vl

 • Jan Hus, doba husitská ( str. 87 - 89 )
 • nástup Habsburků ( str. 90 - 92 )
 • třicetiletá válka ( str. 93 - 95 )
 • Marie Terezie ( str. 95 - 97 )
 • test - počátky českého státu, České království, Karel IV.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • procvičování shody podmětu s přísudkem
 • souvětí a jeho stavba ( str. 11ž - 117 )
 • čítanka str. 147 - 153
 • kulturní deník

Ma

 • průměr
 • procvičování učiva - testy

 • ochrana přírody
 • člověk a jeho životní podmínky

Vl

 • České království ( str. 81 - 83 )
 • test Staří Slované a nejstarší osídlení

7. 6. školní výlet

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • procvičování shody podmětu s přísudkem ( str. 111 - 113 )
 • čítanka str. 147 - 151
 • kulturní deník

Ma

 • vztahy mezi čísly ( str. 95 - 98 )
 • průměr ( str. 99, 100 )

 • test na horniny a nerosty
 • ochrana přírody ( str. 89 - 93 )

Vl

 • test na nejstarší osídlení a Slovany
 • počátky českého státu ( str. 79 - 81 )
 • České království ( str. 81 - 83 )

29. 5. focení třídy

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda přísudku s podmětem rodu mužského
 • kulturní deníky

Ma

 • zlomky
 • osová souměrnost

 • k čemu potřebujeme rostliny a živočichy
 • znaky léta

Vl

 • pověsti
 • Velkomoravská říše
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda podmětu s přísudkem rodu ženského ( str. 108, 109 ) a mužského ( str. 110, 111 )
 • čítanka str. 147 - 151
 • kulturní deník

Ma

 • zlomky ( str. 91 - 93 )
 • vztahy mezi čísly ( str. 94, 95 )

 • dokončení hornin a nerostů ( str. 76 - 79 ) - test
 • k čemu jsou nám dobré rostliny ( str. 79 - 82 )

Vl

 • test na zbývající kraje
 • dějepisná část - Nejstarší osídlení naší vlasti, Staří Slované
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda přísudku s podmětem ženského rodu ( str. 108, 109 )
 • čítanka str. 143 - 146
 • připravit si kulturní deník

Ma

 • počítáme s milionem
 • zlomky ( str. 90, 91 )

 • neživá příroda - horniny a nerosty ( str. 76 - 79 )

Vl

 • dokončení krajů ČR
 • test

Ve středu pondělní rozvrh ( TV!! ), ve čtvrtek úterní, pátek zůstává páteční.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda podmětu s přísudkem středního rodu
 • čítanka str. 142 - 145

Ma

 • počítáme s milionem ( str.88, 89 )

 • neživá příroda - horniny a nerosty ( str. 76 - 79 )

Vl

 • kraje ČR
 • test - kraj Vysočina

7. 5. ředitelské volno

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • podmět a přísudek
 • shoda podmětu s přísudkem - úvod ( str. 105 - 106 )
 • čítanka str. 136 - 141

Ma

 • převody jednotek
 • počítáme s milionem - porovnávání, sčítání a odčítání
 • jednotky času

 • test na živočichy vod a bažin
 • jaro v přírodě

Vl

 • test na Královéhradecký kraj
 • kraje ČR

30. 4. ředitelské volno

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • věta jednoduchá, souvětí ( str. 98, 99 )
 • základní skladební dvojice - podmět a přísudek ( str. 100 - 101 )
 • čítanka str. 132 - 136

Ma

 • jednotky hmotnosti, objemu a času ( str. 83 - 85 )
 • obsah čtverce a obdélníku
 • číslo milion

 • dokončení živočichů vod a bažin - test
 • jaro v přírodě

Vl

 • Ústecký kraj - test
 • kraje ČR

19. 4. třídní schůzka od 16 hod.

20. 4. Den Země - informace v notýsku ( doma připravit masky, kluci - tučňáci, děvčata - pandy )

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení