ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

ČJ - Význam slov, vyj. slova po B.

      Uč. str. 15 - 16, PS - dopsat do str. 16.

ČT - str. 16 - 20

M  - Opakovat násobilku, +- do 1 000,

      Uč.str. 19 - 22.

      Úsečka, délka úsečky, rovina, rovinné

      útvary - str. 111 - 113, PS - str. 35,36.

Ve středu - plavání.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • Rostliny a jejich části - kořen, stonek, list, květ ( str. 14 - 17 )
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování - uč. str. 12 - 19.

      PS str. 8 - 16.

Čtení - čítanka str. 13 - 16 - číst

       s porozuměním.

M - Opakování + - do 1 000, malá i velká

      násobilka, písemné sčítání a odčítání,

      zaokrouhlování, slovní úlohy - uč.

      str. 16 - 21,  PS - str. 7 - 9.

      G - uč. str. 110 - 113, PS - str. 32 -

      35.

Do konce října přinést ukázat zapsané

přečtené knihy - čtenářský deník.

  

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • dokončení životních podmínek živočichů a rostlin ( str. 10 - 13 )
  • rostliny a jejich části - kořen, stonek ( str. 14 )
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ -  Věta a souvětí, přímá a nepřímá řeč,

        slova jednovýznamová a víceznamová,

        souznačná, protikladná, nadřazená, pod-

        řazená, souřadná, spisovná a nespisovná.

        Uč. str. 10 - 15, PS - str. 7 - 14.

ČT - Číst nahlas, plynule, čítanka - str. 12 - 15.

       Číst s porozuměním.

M  - opakování násobilky 2,3,4,5,6,7,8,9 -

       úplně zautomatizovat násobky - hbitě

       dělit a násobit !!! Zaokrouhlování,

       a převádění jednotek. Uč.  str. 14 - 19,

       PS 5 - 8.

       Rovnoběžky, různoběžky, polopřímka,

       úsečka, měření úseček, rovina, rovinné

       útvary. Uč. str. 110 - 113. PS - str.32 -

       36.

V pondělí - dopravní hřiště, s sebou

cyklistickou helmu, také se učíme.

Ve středu - plavecký výcvik.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na neživou přírodu
  • životní podmínky rostlin a živočichů
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • opakování neživé přírody a test
  • životní podmínky rostlin a živočichů ( str. 10 - 13 )
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování - slovní druhy, věta jednoduchá,

       souvětí, přímá a nepřímá řeč.

       Uč. str. 9 - 11, PS - str. 6 - 10.

ČT - Číst s porozuměním - dávat si otázky

       a vědět, o čem čtu. Čítanka str. 10 - 12.

       Číst si např. nahlas vlastivědu a přírodovědu.

M  - Opakování sčítání a odčítání zpaměti

       do 1 000, řešení slovních úloh, násobení a dělení -

       opakovat násobilku. Uč. str. 11 - 16, PS - str.

       31 - 33. G - ořezané tužky - vzájemná poloha

       dvou přímek v rovině str. 110, PS - str.

       31 - 33.

Ve středu opět plavání !!!

28.09.  - v pátek - Státní svátek - není vyučování. 

      

 

     

  

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování učiva ze 3.r. - uč. str. 6

     až 10. PS - str. 4 - 7.

ČT - Každý den číst nahlas - čítanka -

       str. 4 - 9.

M - uč. str. 9 - 12. PS - str. 4,5.

      G - str. 109 , PS - str. 31.

 

19.9. začíná plavecký výcvik. Po dobu

výcviku nebude TV v pondělí.

Rozvrh hodin v pondělí:

ČJ, M, Pč, Př, ČT.

20.9.2018 od 17, 00 hod - Večerní běh.

21.9. 2018 -podzimní branně turistické

dopoledne. Vyučování končí

v 11, 40 hod.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení