ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského. Vzor žena, růže.Učeb. str. 53 -54
 • Čtenářská dílna . Ve stř. 29.1. si žáci přinesou svoji knihu. 
 • Připomínám! Učíme se zpaměti báseň.

Matematika

 • Slovní úlohy na písemné násobení, dělení - krát více, krát méně.
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.
 • G: Trojúhelník, čtverec, obdélník.

Vlastivěda

 • Kraje ČR - Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a 'Ustecký.
 • Učebnice str. 46 - 52
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Podstatná jména stř.rodu vzor kuře, stavení. Opakování podstatných jmen rodu středního.
 • Popis předmětu - Celkový vzhled předmětu, jednotlivé části. Učeb. str. 48 - 52
 • J.Cutlerová: Veselé trampoty - hlavní a vedlejší postavy. Čítanka str. 81

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání větších čísel. Dělení jednociferným dělitelem.
 • G: Konstrukce čtverce a obdélníku.

Vlastivěda

 • Poznáváme kraje ČR. Hlavní město Praha, Středočeský kraj.
 • Učebnice str. 43 - 46
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Podstatná jména vzor město, moře. Opak. učiva za 1.pololetí. Učeb. str. 46, 47
 • I.Procházková: Pět minut před večeří - čtení přímé řeči. Čítanka str. 73 - 76

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem. Učeb. str. 40, 41
 • G: Rýsování - trojúhelník, čtverec, obdélník. Učeb. str. 120, 121

Vlastivěda

 • Opakování učiva - test
 • Kulturní památky a přírodní zajímavosti ČR. Učeb. str. 39 - 42

V pátek 17.1. plavecký výcvik.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vzory podstat.jmen rodu středního - přiřazování podstat.jmen rodu středního ke vzorům. Učeb.str. 44, 45
 • Kniha pod stromečkem - čtenářská dílna. Vznik básní, písní, říkadel.

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 963 : 3
 • G: Konstrukce trojúhelníků. Učeb.str. 119

Vlastivěda

 • Doprava v ČR. Učeb.str. 36 - 38

V pátek 10.1. od 10 hod. do 12 hod. plavecký výcvik. 

Plavky, ručník, sprchový gel v igelitové tašce. Tašku podepsat.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Tvarosloví - vzory podstetných jmen. Seznámení s novou kategorií - vzor.
 • Popis osoby - popis postupně od celkového vzhladu k detailům. Učeb.str. 42,43
 • Fr.Hrubín : Vávra - lyrická poezie, M.Švandrlík: Svátky pokoje a míru.

Matematika

 • Písemné násobení, seznámení s příklady typu 7200 : 90...
 • G: Konstrukce trojúhelníka s danými délkami stran.

Vlastivěda

 • Průmysl a nerostné suroviny - dokončení učiva. Učeb.str. 36,37...

18.12. Žívý Betlém - muzeum

20.12. Naučný pořad Expedice středověk

Přeji Všem rodičům a dětem příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví  v novém roce 2020.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Jmenné mluvnické kategorie. Slovesné mluvnické kategorie. Vyhledávání sloves v textu.
 • Určování osoby, čísla, času. Učebnice str. 40, 41
 • J.Hanzlík : Copak snídá sníh - lyrická poezie. J.Vodňanský: Zima - epická poezie.
 • Čítanka str. 56 - 60

Matematika

 • Písemné násobení. Učebnice str. 36, 37
 • G: Kolmice, rovnoběžky. Učebnice str. 116, 117

Vlastivěda

 • Průmysl a nerostné suroviny ČR. Učebnice str. 31 - 35
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Tvarosloví - určování slovních druhů v textu. Jmenné mluvnické kategorie.Učeb.str. 38 - 40
 • V.Steklač: Jak jsem to zchytal - hlavní postavy, reprodukce. Čítanka str.52

Matematika

 • Číselný obor do 1 000 000. Násobení a dělení přirozených čísel.
 • Písemné odčítání - procvičování.
 • G: Rýsování kolmic a rovnoběžek.

Vlastivěda

 • Rybníky, řeky, jezera - opakování ( malá písemná práce ).
 • Půda, zemědělství. Učeb.str. 29 - 31
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nauka o slově - opakování. Tvarosloví - slovní druhy, určování slovních druhů v textu. Učeb. str. 36 - 38
 • Blahopřání - příprava krátkého textu.
 • Čtenářská dílna - děti si přinesou svoji knihu.

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel - opakování. Písemné sčítání a odčítání. Učeb.str. 34, 35
 • G: Kruh, kružnice, přenášení úseček.

Vlastivěda

 • Řeky, jezera, vodní nádrže - opakování.
 • Počasí a podnebí ČR. Učeb.str.23 - 28
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nauka o slově - předpony vz-, roz-, bez-, ob-, vy-, vý- . Předložky bez, od ... Učeb. str. 33, 34
 • Co je báje. O potopě světa, o Noemovi a jeho arše. Společná četba.

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na stovky, tisíce. Učeb.str. 31, 32
 • G: Rýsování pomocí kružítka, porovnávání úseček.

Vlastivěda

 • Povrch ČR - opakování.
 • Řeky, jezera, rybníky ČR. Učeb.str. 23 - 26.

Na Vv, Pč tekuté lepidlo -  nejlépe Herkules, na G kružítko, pravítko a ořezanou tužku.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení