ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se
 • test na užovku, zmiji, ještěrku, mravence, klíště
 • rostliny na louce - trávy, rostliny nápadné květem
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyj. slov, slovních druhů,

       věta jed., souvětí, skl. dvojice.

       Určování pádů, skloňování.

       Vzory rodu středního, ženského,

       mužského - pán, hrad.

       Uč. str. 60 - 65.

ČT - Zkouším básně - třídní kolo v recitaci.

       Hlasité a tiché čtení, čtení s porozuměním.

       Čítanka str. 78 - 84

M  - Opakování malé a velké násobilky,

       + - do 100, přes 100, do 1 000,

        + - do 10 000. Násobení a dělení 10,

        100, 1 000. Písemné sčítání a odčítání

        čísel větších než 10 000.

        Uč. do str. 61, PS - do str. 29.

        Obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka,

        střed úsečky, osa úsečky. Uč. do str. 127,

        PS do str. 48.

V pondělí - přinést cvičební úbor, bačkory.

V úterý - zkouším básničky.

Příští týden  - na 27.2. na Pč přinést:

pruh kanavy /8 cm x 25 cm/, velkou

jehlu s velkým očkem, vyšívací bavlnky,

nůžky - budeme šít.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov, slov. druhů,

       pád, číslo, rod, osoba, číslo, čas.

       Koncovky rodu ženského - vzory

       Skloňování podst.jmen rodu

       středního a ženského.

       Uč. str. 56 - 60.

ČT - Čítanka str. 72 - 79 , hlasité,

       plynulé čtení. Po prázdninách

       zkouším básně.

M  - Zaokrouhlování, opak. malé a

       velké násobilky, + - do 100 -

       hbité počítání ! ! !

       Sčítání a odčítání větších čísel

       než 10 000. / uč. str. 54 - 59/

       Obvod čtverce, trojúhelníku a

       obdélníku.

Od 11.2. do 15.2. - jarní prázdniny,

do školy 18. 2. 2019.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 • test: srnec jelen, prase, veverka, liška, kuna, jezevec
 • nově probíráme: užovka obojková, zmije obecná, ještěrka obecná, mravenec lesní, klíště obecné
 • po prázdninách písemný test na tyto zvířata v lese
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 • kuna lesní, jezevec lesní, strakapoud velký, sovy, káně lesní
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 • zvířata v lese - prase divoké, veverka obecná, liška obecná, kuna lesní, jezevec lesní
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyj. slov, slov. druhů.

       Podstatná jména rodu středního

      - vzory - opakování.

       Vzory rodu ženského a mužského.

       Uč. str. 51 - 63.

Čtení - čítanka str. 69 - 87. Připravit si

         báseň na recitační soutěž. Číst

         nahlas, plynule, rozumět tomu,

         co čtu.

M  -  Denně opakovat malou a velkou

        násobilku. Hbitě sčítat a odčítat

        do 100 - zpaměti.

        Porov. čísel větších než 10 000,

        zaokrouhlování, pamětné sčítání

        a odčítání čísel větších než 10 000.

        Uč. do str. 55.

        Obvod trojúhelníku, čtverce,

        obdélníku - uč. str. 125,126.

31.1. poslední vyuč. hodinu

se vydává výpis vysvědčení,

vyučování do 11,40 hod.

 

1.2. - volno - pololetní prázdniny,

do školy 4.2.

 

Od 11.2. do 15.2. 2019  - jarní prázdniny.

Do školy 18.2. 2019.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Vzory rodu sředního - procvičování,

      opakování. Uč. str. 48 - 52.

ČT - Nahlas číst, vyprávět ! ! !

       čítanka str. 61 - 72

M  - Opakovat malou a velkou násobilku!

       Čísla větší než 10 000. Rozvinutý zápis

       v desítkové soustavě, porovnávání čísel.

       Uč. str. 47 - 51.

       Obvod trojúhelníka a čtverce.

       Uč. str. 125.

 

 

     

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
 • lesní podrost
 • houby
 • test na rostliny v lese
 • živočichové v lese - srnec obecný, jelen evropský
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení