ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   
  • test na hmyz, blatouch, podběl, leknín, stulík
  • ledňáček říční, vydra říční, rak říční
  • jaro v přírodě
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm, slov.

      skloňování podst. jmen.

      Slovesa - opakování,

      slovesný způsob -uč. do str. 93.

ČT - Procvičování výrazného čtení,

       vyprávění - uč. do str. 123.

M  - Slovní úlohy, malá a velká násobilka.

       Jednotky délky, hmotnosti, objemu.

       Převody. Graf. součet, rozdíl

       a násobek úseček. /uč. 133 - 136/

Barevné dny:

Pondělí - modré oblečení

Úterý    - žluté obl.

Středa -  červené obl.

16.4. od 14, 00 h - čtenářská soutěž

Od 18.4. - volno - velikonoční prázdniny.

Do školy 23.4.

23.4. - třídní schůzka od 16,00 h.

26.4. - Den Země

V 8,00 h sraz u zimního stadiónu,

ruzchod  kolem 12, 00 h také u zimního stadiónu.

Přijít ve sportovním oblečení a ve

sportovní obuvi, S sebou - pití, svačinu,

špekáčky, masku a dobrou náladu.

/

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Stále opakujeme vyjm.slova, koncovky

       podst. jmen, slovní druhy, skladební dvojice.

       Podst. jmen - pád, číslo, rod.

       Slovesa - osoba, číslo, čas.

       Slovesa - čas přítomný, minulý, budoucí.

       Uč. do str. 88.

ČT - Druhy rýmů, pověst./uč. str. 188/

       Hlasité, plynulé čtení s porozuměním

       - uč. do str. 121.

PSaní - Zlepšít úpravu v sešitech a zlepšt se

        ve psaní ! ! !

M   - Vztahy mezi čísly, slovní úlohy - jednoduché

        x složené. Jednotky délky, hmotnosti

        - uč. do str. 83. PS - do str. 14.

         Obsah čtverce, obdélníka, převody jednotek

         obsahu rovinných útvarů / uč. do str. 133/.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na bažanta, koroptev, skřivana
  • sumec velký, skokan hnědý, kachna divoká, labuť velká, ledňáček říční
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. sl., slovesné kategorie -

     - určování osoby, čísla, času. Čas přítomný,

        minulý, budoucí. Uč. do str. 87.

ČT - str. 107 - 114 - hlasité, plynulé čtení

       s porozuměním.

M   - Malá, velká násobilka, +- do 100 např.

        56 + 89, 129 - 79 . . .

        Vztahy mezi čísly, jednotky délky,

        hmotnosti, objemu, času. M - uč.

        do str. 85.

Děti jsou více venku - učit se skákat přes

švihadlo, házet míčem, driblink.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na bažanta, koroptev, skřivana
  • leknín obecný, stulík žlutý, kapr obecný, sumec velký
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na obilniny, luskoviny, okopaniny a plevele
  • hmyz
  • rostliny vod a bažin - blatouch bahenní, podběl obecný
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov, sl. druhů, skl. dvojic.

       Koncovky podst. jmen - skloňování.

       Slovesa - slovesné kategorie - osoba,

       číslo, čas. Uč. do str. 81.

ČT - čítanka str. 104 - 114. Plynulé čtení 

       s porozuměním ! ! ! 

M  - Opakování malé a velké násobilky,

       +- do 100 a přes 100 - hbité počítání.

       Římské číslice, písemné násobení dvojci-

       ferným činitelem. Slovní úlohy. Uč. do

       str. 80.

       Obsah čtverce, obdélníku - uč. str.

       129 - 132.

Od dubna, pokud bude příznivé počasí,

budeme chodit cvičit na stadión. Na cvičení

venku teplé sportovní oblečení,

sportovní obuv na ven, kšiltovka a pitíčko.

Za nepříznivého počasí, cvičíme v tělocvičně -

nutná  čistá sportovní obuv do tělocvičny ! ! ! 

 

 

       

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Skloňování podstatných jmen /str.130 - 131/.

       Podstatná jména - souhrnné opakování.

       Slovesa - slovesné kategorie - uč. do

       str. 75.

ČT - Hlasité a plynulé čtení - uč. str. 122 - 123.

M   - Malá a velká násobilka, + - do 100, do 1 000

     -  hbité počítání. Písemné násobení dvojciferným

        činitelem, slovní úlohy, římské číslice.

        Uč. do str. 80.

        G - obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka,

        rovnoběžníky, obsah čverce, obdélníka

        - uč. do str. 131.

Středa - Pč. - přinést 3 vrbové proutky, stuhu,

velikonoční ozdobičky/ malinkaté kuřátko, ptáček,

kytičky atd. . . /

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení