ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   
  • slibovaný test
  • naši dom. mazlíčci - křeček zlatý, andulka vlnkovaná, fretka domácí, chameleon jemenský
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov. Podstatná jména,

       určování - pád, číslo, rod. Slovesa -

       osoba, číslo, čas. Opakovat slovní

       druhy. Podstatná jména rodu středního,

       vzory rodu středního.

       Uč.str. 44 - 47.

ČT - Každý den nahlas číst, vyprávět

       o tom, co jsem četl.

       Čítanka str. 38 - 45.

M  - Opakovat stále malou a velkou

       násobilku / malá - násobky 2,3,4,5,6,

       7,8,9,10, velká - 3 . 17... 60 : 5... apod./

      Sčítat a odčítat zpaměti do 10 000.

      Hbitě říkat správné výsledky !!!

      Písemné dělení jednociferným

      dělitelem např. 928 : 7 ...

      Uč. do str. 43, PS - do str. 22

      G - Konstrukce trojúhelníka,

      čtverce, obdélníka - uč. str. 120 - 122,

      PS - str. 42,43.

V pátek 21. 12. 2018 - zkrácené vyučo-

vání - do 11,40 hod.

V pátek od 10,00 h - vánoční posezení

u stromečku - přinést hrneček na čaj,

trošku cukroví nebo sušenky.

Od 22.12. 2018 do 2.1. 2019 -

VÁNOĆNÍ PRÁZDNINY

Do školy 3.1.2019.

Přeji Vám všem krásné Vánoce

a v novém roce 2019

mnoho štěstí, radosti, spokojenosti

a hlavně pevné zdraví.

 

 

      

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

V pondělí - adventní jarmark pro děti.

Děti si mohou za malé peníze nakoupit

výrobky z jarmarku.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo. rod.

      Slovesa - osoba, číslo, čas.

      Vzory podst. jmen. - seznámení.

      Uč. str. 36 - 42.

ČT - Ćíst - čítanka str. 36 - 41, vyprávět.

M  - Opakovat malou, velkou násobilku,

       dělení se zbytkem. Procvičovat

       písemné dělení jednociferným

       dělitelem. Opakování- převod

       jednotek.Uč. str. 40 - 45.

       Rýsování kolmic, rovnoběžek,

       konstrukce trojúhelníka.

       Uč. str. 116 - 119.

Ve středu 12.12. k nám přijedou

žáci ze ZŠ z Weidenu. 5 žáků s nimi

půjde bruslit a 5 žáků půjde s nimi

hrát bowlik. Ostatní se budou učit

ve třídě 3. A. Vyučování je do 12, 40 h.

 

 

     

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • včela medonosná, bělásek zelný
  • naši domácí mazíčci - úvodní část
  • písemný test na vlaštovku, čápa, poštolku, krtka, ježka, včelu a běláska
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyj, slov, slovní

      druhy, skladební dvojice.

      Předložky, předpony, přípony.

      U podst. jmen určování - pád,

      číslo, rod. U sloves určování -

      osoby, číslo, čas.

      Uč. do str. 41, PS - do str. 31.

ČT - Každý den číst nahlas s porozu-

       měním.  Čítanka str. 35 - 37.

       /číst si nahlas např. i vlastivědu

        nebo přírodovědu/.

M  - Opakování násobilky, dělení se

       zbytkem, velká násobilka.

       Písemné dělení jednociferným

       dělitelem - procvičování -

       do str. 45.

       Pravý úhel, konstrukce

       trojúhelníka - uč. str. 118 - 120.

Ve středu ve škole - čert, Mikuláš,

anděl - děti mohou přijít v masce.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na rostliny v okolí našich domovů
  • straka obecná, krtek obecný, ježek západní, včela medosná
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjm. slov. Stavba slova

      a slova příbuzná - uč. do str. 37.

      ČJ - PS do str. 29.

ČT - Každý den nahlas číst - prosím

       o podpis v úkolníčku, že si dítě

       doma čte. Číst nejen z čítanky,

       ale např. si číst nahlas učivo z vlas-

       tivědy a z přírodovědy.

M  - Opakovat násobilku, opakovat

      pamětné a hbité sčítání a

      odčítání do 100.

      Písemné sčítání a odčítání

     do 10 000. Písemné násobení.

     Uč. do str. 37.

     Rýsování rovnoběžek a kolmic.

     Nutnost - ořezaná tužka, troj-

     úhelník s ryskou + další pravítko,

     kružnítko.

Plavecký výcvik skončil, učíme se

podle původního rozvrhu:

Po: Tv,Tv, M, Př, Čj.

ST: ČJ, Př, M, ČT, Pč.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • rostliny v okolí našich domovů - jírovec maďal, lípa srdčitá, okrasné rostliny ( str. 28 - 30 )
  • živočichové v okolí našich domovů - vlaštovka obecná, čáp bílý, poštolka obecná, straka obecná ( str. 30 - 32 )
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení