ZŠ Tachov, Kostelní - Týden od 6.5. do 17.5.2019

Kvalita ovzduší  

   


   

ČJ - Opakování - určování - pád, číslo, rod a vzor

       u pods. jmen. Slovesa  - osoba, číslo, čas,

       způsob. Věta jednoduchá x souvětí. Shoda

       přísudku s podmětem. Uč. do str. 105.

ČT - Čtení z čítanky - 10 minut každý den

       číst nahlas s porozuměním - do str. 137.

M   - Opakovat malou a velkou násobilku, sčítat

        a odčítat hbitě do sta a přes sto. Písemné

        sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení.

        Zlomky, počítáme s milionem, převod jednotek

        / jednotky délky, hmotnost, času, objemu/-

        Opakovat zaokrouhlování, do str. 92.

        Grafický součet, rozdíl, násobek úseček -

         do str. 136.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení