ZŠ Tachov, Kostelní - Týden od 16.9. - 20.9.

Český jazyk

  •  Opakování učiva - znělé, neznělé souhlásky, slovní druhy. Učeb.str. 7 - 10
  •  Jak přišla kukačka o chocholku - přednes se správnou intonací.
  •  Upevňování techniky psaní.

Matematika

  •  Sčítání, odčítání do 1000, jednoduché pamětné násobení a dělení.
  •  G - bod, přímka, úsečka. Učeb.str. 11 - 14, 109

Vlastivěda

  •  Naše nejbližší okolí, orientace v krajině.
  •  Učeb.str. 8, 9

V úterý 17.9. třídní schůzka od 16,30 hod., čtvrtek  19.9. podvečerní běh. 

Těším se na setkání.

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení