ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

ČJ

Stavba slova - kořen, část předponová a příponová.

Předpony a předložky ( od-, pod-, nad,- před-)

Předpony vy-/vý -, vyjmenovaná slova po V, Z. 

Bajky.

 

M

Čísla do milionu. Zápis, číselná osa, rozvinutý zápis.

Zaokrouhlování na tisíce.

G - tělesa

Na geometrii je potřeba nosit rýsovací pomůcky - pravítko, trojúhelník, aspoň dvě ořezané tužky č.3, kružítko.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Vyjmenovaná slova po V. Slova příbuzná. Předpony vy-/vý-.

Stavba slova - kořen, předpony, přípony.

Báje.

M

Čísla do milionu - zápis čísel, porovnávání, znázornění na číselné ose.

G - měření úseček na cm, mm. převod jednotek. Geomet. tvary, tělesa.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov L, M, P

M - Násobení, typ 30x4, dělení 120:4.

      Písemné sčítání a odčítání, zkoušky.

G - Měření úseček, převádění jednotek délky - cm, mm

Na PČ vylisovat pěkné barevné listy. V pátek si přinést aspoň jeden vylisovaný list, čerstvé listy (asi půl sáčku), špejle a půlku větší syrové brambory. Lepidlo, nůžky.

Ve středu 16.10. sraz před školou již v 7.45, odchod na DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. S sebou HELMU! Je to místo tělocviku, po návratu se pokračuje ve výuce, takže učení si vezměte a tašku si nechte ve skříňce.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Opakujeme párové souhlásky,

druhy slov, pády.

Opakujeme násobilku, typ 6.15 ( s rozkladem na 10 a 5)

G - kontrola rýsovacích pomůcek, bod, přímka, úsečka, geometrické tvary

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk:

  • opakování učiva 3.ročníku
  • abeceda, dělení hlásek
  • psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
  • párové souhlásky

 

Matematika:

  • opakování učiva 3.ročníku
  •  + - do 1000
  • násobilka
  • G - bod, přímka, úsečka

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení