ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

ČJ

Podstatná jména. Vzory rodu středního - třídění, skloňování.
Opakování na prověrku.
Pololetní písemná práce.
Příprava na recitační soutěž - práce s básněmi. Vybrané básně zpaměti do 29.1.

 

M

Slovní úlohy, úlohy o x více, méně. Zápis, výpočet, odpověď.
Opakování na pololetní prověrku.
Pololetní písemná práce.
G - konstrukce trojúhelníka.

 

TV

Plavecký výcvik každý pátek.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Podstatná jména. Skloňování.

Vzory rodu středního.

Opakování na prověrku.

Básně - příprava na recitační soutěž (třídní kolo bude 29.1.)

 

M

Písemné sčítání do milionu. ( odhad, zkouška)

Zaokrouhlování.

Opakování na prověrku.

G - Rýsování trojúhelníků.

 

Každý pátek od 10 hod. do 12 hod. plavecký výcvik. 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Podstatná jména - rod, číslo, pád. Skloňování. Opakování.

Větný rozbor - druhy slov, skladení dvojice.

Vánoční přání.

Čtení s porozuměním - vánoční texty.

 

M

Opakování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Vánoční slovní úlohy.

G - Rýsování trojúhelníků

 

20.12. - pořad EXPEDICE STŘEDOVĚK. S sebou lžičku. Výuka končí v 11.40.

 

POHODOVÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

                             PF 2020

25351977 1854026157958150 2592095814209850343 o

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Slovní druhy.

Mluvnické kategorie - určování - pod.jména (rod, číslo, pád), slovesa (osoba, číslo, čas)

Tvorba pozvánky.

Lidová slovesnost, tradice, advent - texty, čtení s porozuměním.

 

M

Sčítání a odčítání do milionu s přechodem tisíce (s rozklady), slovní úlohy.

G - rýsování kolmic, rovnoběžek. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Slovní druhy

Popis pracovního postupu.

Texty o Mikulášovi. Advent, tradice.

 

M

Pamětné sčítání a odčítání do milionu.

G - kolmice, pravý úhel.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Stavba slova - předpony vy-, vý-, opakování všech typů předpon.

Slova s ě, je ( např. oběd x objet)

Pokračujeme v domácím čtení, příští týden zhodnotíme.

 

M

Čísla do milionu, zaokrouhlování - na tisíce, desetitisíce, statisíce.

Opakování násobení a dělení  10, 100, 1000.

Nově pamětné sčítání a odčítání.

G - kružnice, kruh. Průměr, poloměr.

 

PČ, VV

Tvoříme výrobky na jarmark, informace + pomůcky v notýsku

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Stavba slova. Předpony bez-, vz-, roz-. předložka bez

Vyjmenovaná slova po Z

Čteme bajky

 

M

Čísla do milionu, číselná osa.

Zaokrouhlování na desetitisíce, statisíce.

Násobení  a dělení 10, 100, 1000.

G - kružnice, kruh

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Stavba slova - kořen, část předponová a příponová.

Předpony a předložky ( od-, pod-, nad,- před-)

Předpony vy-/vý -, vyjmenovaná slova po V, Z. 

Bajky.

 

M

Čísla do milionu. Zápis, číselná osa, rozvinutý zápis.

Zaokrouhlování na tisíce.

G - tělesa

Na geometrii je potřeba nosit rýsovací pomůcky - pravítko, trojúhelník, aspoň dvě ořezané tužky č.3, kružítko.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ

Vyjmenovaná slova po V. Slova příbuzná. Předpony vy-/vý-.

Stavba slova - kořen, předpony, přípony.

Báje.

M

Čísla do milionu - zápis čísel, porovnávání, znázornění na číselné ose.

G - měření úseček na cm, mm. převod jednotek. Geomet. tvary, tělesa.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení