ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Čj

 • podstatná jména - všechny rody
 • slovesa
 • čítanka do str. 30

Ma

 • čísla do milionu a všechny početní operace zpaměti i písemně
 • zlomky
 • převody
 • konstrukce trojúhelníku

 • sluneční soustava
 • zkoumání vesmíru
 • model Země, velikost Země, otáčení Země
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • slovesa - časování ( str. 10 - 15 )
 • podstatná jména  - rod mužský ( str. 18 , 19 )
 • čítanka do str. 25

Ma

 • opakování učiva ze 4. ročníku - všechny početní operace s čísly do milionu
 • slovní úlohy se zápisem
 • opakování zlomků ( str. 21 )
 • konstrukce trojúhelníku

 • sluneční soustava - Slunce, Měsíc
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • slovesa, slovesný způsob ( do str. 15 )
 • podstatná jména - vzory
 • čítanka do str. 20

Ma

 • čísla do milionu, převody, zlomky ( do str. 21 )
 • kruh, kružnice
 • konstrukce trojúhelníku

 • test na třídění živoč. a rostlin
 • úvod do kapitoly Země ve vesmíru - Slunce

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • slovní druhy, vyjmenovaná slova - procvičování
 • význam slov, druhy vět - opakování ( str. 5 - 9 )
 • čítanka do str. 16

Ma

 • čísla do milionu ( str. 10 - 15 )
 • poloha přímek, rovinné geom. útvary, kružnice, kruh ( str. 112 - 115 )

 • třídění rostlin
 • možná test

Ve středu a čtvrtek zahajujeme projekt finanční gramotnosti Abeceda peněz.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • vyjmenovaná slova, slovní druhy, učebnice str. 4 - 6
 • čítanka do str. 11

Ma

 • písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • velká násobilka
 • zaokrouhlování

 • třídění živočichů, třídění rostlin ( učeb. str. 9 - 15 )
 • příští týden test, učit se podle zápisků v sešitě

V pátek 21. 9. branně - turistické dopoledne ( jdeme do přírody - vhodné oblečení a obuv ).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • souvětí a jeho stavba ( str. 116 )
 • spojovací výrazy ( str. 117 )
 • přímá a nepřímá řeč ( str. 118 )
 • interpunkce ( str. 119 )
 • opakování ( str. 120- 127 )
 • dočtení čítanky

Ma

 • síť krychle a kvádru
 • výpočet povrchu krychle a kvádru ( str. 139, 140 )
 • opakování ( str.105, 106 )

 • životní podmínky člověka ( str. 93 - 97 )

Vl

 • Jan Hus, doba husitská ( str. 87 - 89 )
 • nástup Habsburků ( str. 90 - 92 )
 • třicetiletá válka ( str. 93 - 95 )
 • Marie Terezie ( str. 95 - 97 )
 • test - počátky českého státu, České království, Karel IV.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • procvičování shody podmětu s přísudkem
 • souvětí a jeho stavba ( str. 11ž - 117 )
 • čítanka str. 147 - 153
 • kulturní deník

Ma

 • průměr
 • procvičování učiva - testy

 • ochrana přírody
 • člověk a jeho životní podmínky

Vl

 • České království ( str. 81 - 83 )
 • test Staří Slované a nejstarší osídlení

7. 6. školní výlet

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • procvičování shody podmětu s přísudkem ( str. 111 - 113 )
 • čítanka str. 147 - 151
 • kulturní deník

Ma

 • vztahy mezi čísly ( str. 95 - 98 )
 • průměr ( str. 99, 100 )

 • test na horniny a nerosty
 • ochrana přírody ( str. 89 - 93 )

Vl

 • test na nejstarší osídlení a Slovany
 • počátky českého státu ( str. 79 - 81 )
 • České království ( str. 81 - 83 )

29. 5. focení třídy

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda přísudku s podmětem rodu mužského
 • kulturní deníky

Ma

 • zlomky
 • osová souměrnost

 • k čemu potřebujeme rostliny a živočichy
 • znaky léta

Vl

 • pověsti
 • Velkomoravská říše
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení