ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

M  - Písemné násobení a dělení.

       Převody jednotek - uč. str. 73,

       76, 79.

       Osově souměrné útvary -

       uč. str. 122, 123.

Vl - Evropa, poloha, povrch,

      uč. str. 8 - 10. PS - str. 4 - 7.

     

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  -  Písemné dělení dvojciferným

       dělitelem/ uč. str. 65/, písemné

       násobení trojciferným činitelem

       / uč. str. 59/. Převody jednotek

       - uč. str. 73 - 76.

       Osově souměrné útvary - uč. str.

       122 - 123.

VL - Evropa - ploha a povrch.

       Uč. str. 8 - 10. Zapsat do sešitu -

       ,,A co je důležité "str. 10.

       Učit odpovědi na otázky str.10

      cv. 1 - 7.

      PS - str. 4 - 7.

     

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  - Písemné dělení dvojciferným dělitelem,

       písemné násobení trojciferným činitelem.

       Převody jednotek - uč. str. 73.

       Osově souměrné útvary - str. 122.

       PS - str. 26 - 29.

VL - Evropa - světadíl, poloha, povrch,

       uč. str. 5 - 7. Zápis do sešitu str. 7

       ,, A co je důležité". Učit odpovědi na

       otázky str. 7 cv. 1 - 5.

V pondělí 27. 1. místo TV jdeme bruslit.

Vstup 25, - Kč, půjčení bruslí - 25,- Kč.

S sebou - brusle, helmu, čepici, rukavice,

oteplovačky. Pokud půjde Váš syn /dcera/ od

zimního stadiónu sám/a/ - prosím od rodičů

podepsaný papír, zda může odcházet sám.

Jinak bude rozchod u školy ve 13,30 hod.

30.1. je vyučování do 11,40 hod.

Poslední hodinu se předává výpis vysvědčení.

/DESKY/

31.1. - volno - pololetní prázdniny.

Do školy 3.2.

 

 

 

 

 

      

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  - Písemné dělení dvojciferným dělitelem,

      typy : 60 / s nulou/ a např. : 42

     / jednotky - malé číslo/. Písemné

       násobení trojciferným činitelem.

      Římské číslice - prohloubení učiva.

      Rýsování čtverce, obdélníka.

Vl - Závěrečné opakování dějepisného

      učiva, práce v pracovním sešitu,

      str. 48 - 52.

Příští týden - 30. ledna 2020 - vyučování

do  11, 40 hod. 31.1. - pololetní

prázdniny.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M -  Písemné dělení dvojciferným činitelem.

       Dělitel - 60..../ s nulou/

       Opakování - římské číslice, převod jednotek,

        +- . x :, zaohrouhlování číslic,řešení

        slovních úloh./ uč. 45 - 47/

        Konstrukce čtverce, obdélníka -

         uč. str. 120 - 121.

VL -   Obnovení demokracie v Československu

         - uč. str. 77 - 79. Otázky a úkoly - str. 79

          úkoly 1. až 6.

          Práce v pracovním sešitu str. 48 - 52.

       

       

       

      

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Čísla větší než milion. Písemné sčítání,

      odčítání, násobení a dělení. /uč. str. 62 - 65/

      Římské číslice/ str. 45/.

      Konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku.

      / str. 120 - 121/

VL - Opakování učiva str. 77 cv. 1 - 6. Práce

       v pr. sešitě.

       Obnovení demokracie v Československu

       / str. 77 - 79/

V pondělí - tělesná výchova - přinést cvičební úbor.

Nezapomenout si přinést přezůvky do třídy.

Děti si je měli odnést domů, neboť se čistily

skřínky.

      

    

     

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  - Písemné sčítání, odčítání, násobení

       a dělení. Velká a malá násobilka -

       opakovat. Učit se příklady z ofocených

       papírů. Písemné dělení jednociferným

       a dvojciferným dělitelem - uč. 62 - 65.

       Rýsování trojúhelníků, čtverce a obdélníku

       - str. 118 - 119.

Vl  - Období vlády jedné strany - uč. str. 74

       - 77. Učit se stručné odpovědi na otázky

       uč. str. 77 cv. 1 - 6.

Od 21.12. 2019 do 5.1.2020 - VÁNOČÍ  PRÁZDNINY.

Do školy 6.1. 2020.

Přeji Vám krásné vánoční svátky

a ve všech směrech úspěšný nový

rok 2020.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M -  Opakovat stále velkiou násobilku,

      příklady z ofoceného papíru.

      Písemné sčítání a odčítání, písemné

      násobení a dělení. Uč. do str. 44.

      G - Konstrukce trojúhelníku. Čtverec

      a obdélník - str. 118 - 119.

VL - Druhá světová válka - str. 72 - 74.

       Otázky str. 74 cv. 1 - 7.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  - Písemné sčítání a odčítání

       /uč. 39 -  43/. PS - do str.24

       Typy trojúhelníků, čtverec, obdélník

       / 118 - 119/ - PS do str. 45.

Vl  - Protektorát Čechy a Morava / str. 69

       - 71/ Otázky 71/1,2,3,4.

       PS - do str. 47.

V pondělí není TV - dodělávání výrobků

na vánoční jarmark / ozdůbky, sušené

ovoce, badyán, chvojí ...

5.12. k nám přjde Mikuláš, čert, anděl -
možnost přijít v masce nebo mít alespoň rohy.

5. a 6. 12. vánoční jarmark, přijďte se podívat

a podpořit Vaše děti.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení