ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   

Čj

 • shoda podmětu s přísudkem
 • věta jednoduchá a souvětí
 • zpráva, jednoduchý tiskopis, inzerát
 • čítanka do str. 120

Ma

 • procvičování učiva

 • síla
 • páka
 • nakloněná rovina

Pondělí - modré oblečení

Úterý - žluté oblečení

Středa - červené oblečení

16.4. - čtenářská soutěž od 14 hod.

Velikonoční prázdniny od 18.4. Návrat do školy 23.4.

23.4. - třídní schůzka od 16 hod.

26.4. - Den Země (sraz u zimního stadionu v 8 hod., konec kolem 12,30 hod.)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda podmětu s přísudkem
 • věta jednoduchá a souvětí
 • čítanka do str.115

Ma

 • sčítání a odčítání desetinných čísel
 • desetinná čísla na zlomky, zlomky na desetinná čísla
 • procvičování učiva geometrie

 • test na naše tělo a zdraví, pohlavní žlázy muže a ženy
 • lidský život (str.64)
 • úvod do kapitoly Člověk a technika
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • shoda podmětu s přísudkem
 • čítanka do str. 114

Ma

 • sčítání a odčítání desetinných čísel
 • vzorce obvodu, obsahu a povrchu

 • muž a žena
 • lidský život
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • podmět a přísudek
 • shoda podmětu s přísudkem
 • čítanka do str. 110

Ma

 • umět vzorečky na obvod, obsah, povrch ( test )
 • zlomky a desetinná čísla

 • test na vnitřní stavbu těla
 • naše tělo a zdraví
 • muž a žena, pohlavní žlázy muže a ženy, počátek nového člověka
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • mluvený projev ( str. 81 - 85 )
 • skladba - podmět a přísudek ( str. 86, 87 )
 • čítanka do str. 108

Ma

 • zlomky
 • desetinná čísla
 • povrch a síť kvádru

 • celistvost lidského organismu - vnitřní stavba lidského organismu
 • test na štítnou žlázu a vylučovací ústrojí
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • stavba slov - procvičování
 • v učebnici str. 78 - 85 ( věcné naslouchání, mluvený projev...)
 • čítanka do str. 105

Ma

 • zlomky
 • práce s daty ( str. 90 )
 • povrch krychle, síť krychle ( str. 132, 133 )

 • vylučovací ústrojí
 • vnitřní stavba našeho těla
 • test na srdce

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • přípona -ský
 • procvičování probrané látky
 • čítanka do str. 100

Ma

 • zlomky
 • opakování obvodu a obsahu
 • tělesa (str. 131 )
 • povrch krychle, síť krychle ( str. 132, 133 )

 • srdce
 • cévní ústrojí
 • test na zuby, trávicí ústrojí

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • předpony s-, z-, vz- ( str. 72 )
 • přípony -ní, -ný ( str. 74 )
 • přípona -ský ( str. 75 )
 • čítanka do str. 98

Ma

 • zlomky ( str. 91 - 93 )
 • aritmetický průměr ( str. 89 )
 • jednotky obsahu ( str. 85 - 87 )

 • test na oko a ucho
 • přijímání potravy, trávicí ústrojí
 • dýchání, srdce

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čj

 • souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě/pje
 • předpony s-,z-,vz-
 • čítanka do str. 95

Ma

 • převody jednotek
 • zlomky

 • test na kostru a svaly
 • smysly a nervy
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení