ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

M - Opakovat malou a velkou násobilku,

     sčítání a odčítání do tisice, písemné násobení

     a dělení, slovní úlohy. Uč. str. 8 - 12,

     PS - str. 6 - 8.

     G - uč. str. 110 - 111, PS - str. 35 - 38.

 

Vl - Opakování ze 4. roč. Národní obrození

     uč. str. 51 - 53, PS - str. 32, 33.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Od 20.6. vyučování do 11,40 hod.
21 .6. - školní sportovní olympiáda,
sraz v 8, 00 h na stadiónu / pití, svačina,
sportovní oblečení a obuv, kšiltovka,
krém na opalování – pořádně se namazat,
kapesné – bufet bude otevřený, pláštěnka/.
Konec – kolem 11,30 hod.
Od pondělí 24.6. vyučování do 11,40 h.
26.6. - sportovní oblečení - ,,Sportmánie“
na stadiónu.
V pátek 28.6. vyučování do 8, 45 hod.
S sebou desky na vysvědčení.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ, ČT, M

- opakování  a procvičování učiva

Učebnice ke konci roku budeme odevzdávat

- vyčistit, vygumovat slepit izolepou, vyžehlit

rohy učebnic ! ! ! 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • test na horniny a nerosty
  • užitek rostlin a zvířat
  • léto v přírodě
  • ochrana přírody
  • životní podmínky člověka
  • ochrana zdraví
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Shoda přísudku s podmětem mužského rodu.

       Skladba - souvětí a jeho stavba.

       Uč. do str. 117.

ČT - Hlasité a plynulé čtení - čítanka str. 136 - 

       141. Každý den nahlas číst ! ! !

M  - Prúměr, závěrečné opakování - uč. 

      do str. 105.

      G - Opakování - obvod, obsah trojúhelníka,

      čtverce, obdélníka, graf. rozdíl, součet,

      násobek úseček. Souměrné útvary - 

      do str.137.

V pondělí - místo Tv jdeme na dopravní hřiště.

Sportovní oděv, obuv, PŘILBU NA KOLO ! ! ! 

Ve čtvrtek - 30.5. jedeme na školní výlet, sraz

v 7,50 h, návrat kolem 16,00 h

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

V pondělí  27.5. od 8,00 h do 10,00 h jdeme

na dopravní hřiště - přinést přilbu na kolo ! ! !

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování - pád, číslo , rod, vzor.

       Slovesa - osoba, číslo, čas, způsob.

       Shoda přísudku s podmětem středního,

       ženského a mužského rodu. Uč. do

       str. 111.

ČT - Plynulé, hlasité čtení- uč. str. 132 - 137.

M  - Malá, velká násobilka - hbité počítání, opa-

       kování pamětné sčítání a odčítání do 100,

       přes 100, přes 1 000. Písemné násobení,

       písemné dělení, zaokrouhlování, převádění

       jednotek, milión  - uč. do str. 100.

       G - mít ořezané tužky, kružítko, 2 pravítka.

       Souměrné útvary, osa souměrnosti - uč. 137-

       138.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
  • horniny - žula, vápenec, pískovec
  • nerosty - sůl kamenná, zlato, drahé kameny
  • užitek rostlin
  • užitek zvířat
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ČJ - Opakování - určování - pád, číslo, rod a vzor

       u pods. jmen. Slovesa  - osoba, číslo, čas,

       způsob. Věta jednoduchá x souvětí. Shoda

       přísudku s podmětem. Uč. do str. 105.

ČT - Čtení z čítanky - 10 minut každý den

       číst nahlas s porozuměním - do str. 137.

M   - Opakovat malou a velkou násobilku, sčítat

        a odčítat hbitě do sta a přes sto. Písemné

        sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení.

        Zlomky, počítáme s milionem, převod jednotek

        / jednotky délky, hmotnost, času, objemu/-

        Opakovat zaokrouhlování, do str. 92.

        Grafický součet, rozdíl, násobek úseček -

         do str. 136.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení