ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

M   - Velká a malá násobilka - hbité počítání,

        stále procvičovat!!! Slovní úlohy.

        + - do 100 a přes 100 - hbiě !!!

        Zaokrouhlování  -uč. str. 32 - 35.

        Kruh, kružnice, konstrukce troj-

        úhelníku - str. 115 - 118.

VL - Život v Československu mezi dvěma

       válkami - str. 67 - 68. Otázky a

       úkoly str. 69/1,2,3,4,5,6,/

21.11. od 16,30 h - třídní schůzka

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Stále opakování malé a velké násobilky,

      procvičování ofocených příkladů. Čísla

      větší než milion - uč. do str. 30.

      G - uč. str. 112 - 115.

 

VL - Československá republika - demo-

       kratický stát. Uč. str. 65 - 66.

       Otázky str. 66/1,2,3,4.

       PS str. 42 - 43.

     

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Opakování malé a velké násobilky !!!

      Převod jednotek / m, dm, cm, mm, km,

      kg, t, hl, l, hodiny, minuty, sekundy/.

      Řešení slovních úloh. Čísla větší než

      milion - uč. do str. 27.

      Rovinné útvary, kružnice, kruh -

      uč. str. 113 - 115.

VL - První světová válka, vznik

       československého státu - uč. 63 -

       64. Otázky a úkoly str. 65 /1 - 7/,

       PS str. 41 - 42.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Souhrnné opakování - uč. str. 22 - 24,

      PS - str. 10 - 12.

      G - uč. str. 112 - 113,

      PS - str. 38 - 40.

Vl - Vznik Rakouska - Uherska a život

      jeho obyvatel. Uč. str. 61 - 62.

      Učit se! Opakovat přes prázdniny-

      uč. str. 51 - 62!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M  -  Velká násobilka - velký problém,

        děti musí hbitě počítat

       pamětné +- do 100 a přes 100 - taky

       velký problém. Nutno doma cvičit

       hbité počítání.

       Převody jenotek, zlomky -

       str. 18 - 22, PS - str. 9 - 11

       G - str. 111,112 + PS - str. 37 - 39

 

Vl  - Hospodářský rozvoj českých zemí

      str. 58 - 60, PS - str. 37 - 39.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M   - Uč. str. 14 - 20, převody jednotek

        délky, hmotnosti, objemu, času.

        G - uč. 111 - 112.

VL - Česká kultura a společnost v druhé

      polovině 19. stol.

      Otázky str. 57/1,2,3,4.

      PS - str. 35 - 38.

      Zajímavosti o významných osobách

      str. 51 - 57.

       

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Velká násobilka, zaokrouhlování,

      převod jednotek, písemné násobení

      a dělení. PS - do str. 10, uč. do str. 20.

      G - graf. součet, rozdíl, násobek úseček,

      osa úsečky, střed úsečky.

      PS do str. 38, uč. do str. 111

      V pondělí přinést dom. úkol - vypočítané

      příklady na folii.

VL - Revoluční rok 1848 - uč. str. 53 - 55.

       Zkouším otázky str. 55 cv. 1,2,3,4,5,6.

       Dom. úkol - PS str. 33 cv. 1.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Opakovat malou a velkou násobilku,

     /16.9 , 90 : 6 .../.Sčítat a odčítat hbitě

     do 100 a přes 100. Písemné sčítání a

     odčítání, písemné násobení a písemné

     dělení / např. 1 892 : 5.../ Uč do str.

     18. G - uč. str.110 - 112.

VL - Národní obrození - opakování - učit

       str. 51 - 52 - otázky str. 53/1,2,3,4,

       5,6./zkouším/

       Nová látka - revoluční rok 1848 -

       str.53 - 55. Otázky na str. 55

       budu zkoušet až příští týden.

      

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

M - Opakovat malou a velkou násobilku,

     sčítání a odčítání do tisice, písemné násobení

     a dělení, slovní úlohy. Uč. str. 8 - 12,

     PS - str. 6 - 8.

     G - uč. str. 110 - 111, PS - str. 35 - 38.

 

Vl - Opakování ze 4. roč. Národní obrození

     uč. str. 51 - 53, PS - str. 32, 33.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení