ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Úkol č. 3 – Slovní úlohy na poměr

 

 • 1. Na společném úkolu pracovali dva pracovníci: jeden odpracoval 36 hodin a druhý 40 hodin. O výdělek 11400Kč se dělí v poměru odpracovaných hodin. Kolik dostal každý?
 • 2. Prkno délky 145cm bylo rozřezáno na tři části v poměru 12:9:8. Vypočítejte délky jednotlivých kusů.

 

-         Slovní úlohy na trojčlenku

 

 • 3. Hmotnost 3 pomerančů je 510 g. Kolik bude vážit 7 pomerančů?
 • 4. Kdyby Hanka denně šila 3/4 hodiny, trvala by jí výšivka 20 dní. Jak dlouho musí šít denně, aby byla hotová o pět dní dříve?
 • 5. Čtyřmi rourami přitéká voda do bazénu 10 hodin. Kolik hodin bude přitékat 5 rourami?

 

-         Slovní úlohy na měřítko

 

 • 6. Urči skutečné rozměry kuchyně a její výměru, jsou-li její rozměry na plánu s měřítkem 1:400 3,5cm a 4cm.
 • 7. Jak velkou plochu bude zabírat dům o rozměrech 15 m a 20 m na plánu s měřítkem 1 : 1200 ?
 • 8. Doplňte následující tabulku: 

Měřítko mapy

Vzdálenost na mapě

Vzdálenost ve skutečnosti

1 : 15 000

9 cm

 

1 : 200 000

14 cm

 

1 : 75 000

7,8 cm

 

1 : 100 000

13,5 cm

 

1 : 10 000

1,5 cm

 

1 : 20 000

8 cm

 
       

 

Vypracuj úlohy na poměr a nebo s pomocí trojčlenky na samostatný papír – zápis, sestavení výpočtu, výpočet x, odpověď. Tabulku přerýsuj, do posledního sloupečku zapiš výpočet a výsledek. Odevzdej do pondělí 6.4.2020

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Zábavná úloha na víkend

O víkendu si změř rozměry tvého pokojíčku a hlavního vybavení (postel, stůl, skříně, židle, klece se zvířátky apod.)

Zapiš si všechny rozměry do přehledné tabulky a zmenši je v měřítku 1 : 25

    název                               skutečnost                         zmenšení

Pokoj                                    4 x 3 metry                        16 x 12 cm

Skřín                                     2 x 0,6 metru                    8 x 2,4 cm

Vytvoř si na čistém papíru plán tvého pokojíčku. Narýsuj obdélník, který bude ohraničovat jeho půdorys. Vyznač okno a dveře (také v měřítku).

Vytvoř si obdélníčky a čtverce, které budou zmenšené půdorysy tvého nábytku. Obdélníčky barevně vybarvi. Poskládej nábytek do plánu pokojíčku buď podle skutečnosti nebo podle tvého přání. Výslednou verzi přilep.

Své dílo (plánek a tabulku s přepočítanými rozměry) vyfoť a pošli na můj email nebo do Komensu do 30.3.2020.

Zároveň s dílo podepiš a po návratu do školy si jej vyberu.

odkaz na motivacní obrazek

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Měřítko plánu a mapy

Plán je zmenšený obraz nevelké části zemského povrchu do 100 km2

                Př: 1 : 10 000, 1 : 15 000

Mapa je zmenšený obraz velké části zemského povrchu nad 100 km2

                Př: 1 : 100 000, 1 : 175 000, 1 : 1 000 000

Co nám udává měřítko mapy nebo plánu

 • Jedná se o poměr, který nám udává, kolikrát jsou na mapě zmenšeny skutečné vzdálenosti
 • Měřítko mapy 1 : 100 000 …. to znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ve skutečnosti (tj. 1 km)
 • Měřítko mapy 1 : 25 000 …. to znamená, že 1 cm na mapě je 25 000 cm ve skutečnosti (tj. 250 m)

Při řešení úloh s měřítkem mapy využíváme výhodně přímou úměrnost:

 • Urči vzdálenost ve skutečnosti v km, jestliže měřítko mapy je 1 : 40 000 a vzdálenost na mapě je 5 cm.

Zápis úlohy:       1 cm na mapě ……….. 40 000 cm ve skutečnosti

                         5 cm na mapě ………... x cm ve skutečnosti____

                              
                               x = 40 000 x 5 / 1

                               x = 200 000                         200 000 cm = 2 km

Skutečná vzdálenost je 2 km.

 • Urči měřítko mapy nebo plánu, jestliže 3 cm na mapě odpovídají 60 km.

Zápis úlohy:       60 km = 6 000 000 cm

                               3 cm na mapě ………. 6 000 000 cm ve skutečnosti

                               1 cm na mapě ………. X cm ve skutečnosti_______

                              

                               X = 6 000 000 x 1 / 3

                               X = 2 000 000

Měřítko mapy je 1 : 2 000 000.

V učebnici najdeš učivo na str. 21 – 28 (stará str. 19 – 26)

Jak pracovat s tímto listem:
- učivo si přečti a pokus se vyřešit sám modelové úlohy

- přečti si učivo v učebnici a samostatně si zkus vypracovat modelové úlohy A a B


- samostatně počítej úlohy 1 – 16 ze stran 24 – 28 (pracuj do školního sešitu, kontroluj s výsledky v učebnici)
stará učebnice úlohy 1 – 16 ze stran 22 – 16, každý den udělej 4 úlohy, v úterý 30.3 máš hotovo

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Vytvořila jsem pro vás na stránkách www.quizizz.com virtuální třídu, ve které vám budu připravovat kvízi k procvičování různých typů příkladů. Momentálně je tam zatím trojčlenka.

Na vaše emaily jsem vám poslala odkaz pro přihlášení do třídy: https://quizizz.com/join?class=O942784

Na odkaz kliknete a postupujete podle návodu. Je sice v AJ, ale věřím, že jej ovládáte lépe než já a zvládnete se přihlásit. Pokud byste s AJ měli problémy, tak stačí na stránce kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Přeložit do jazyka čeština. Ale to jistě také znáte.

Při přihlášení zadávate svůj email a iniciály vašeho jména. Byla bach ráda, aby odpovídaly skutšnosti a já vás mohla identifikovat a sledovat vaše úspěchy. DF

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Trojčlenka

doplnění výpisků o trojčlence najdete v tomto dokumentu

Doporučuji si vytisknout  a vlepit do sešitu nebo přepsat.

V dokumentu je popsáno, jak se dá jinak vytvořit výpočet pro neznámou x v trojčlence.

Vyberte si z vašich výpisků nebo z tohoto dokumentu, který postup vám bude vyhovovat.

 

Počítejte si samostatně do školního sešitu příklady z učebnice str. 34 - 35 cvičeníí 5, 8 a 11 a strana 38 cvičení 5 - 11. Proveď samostatné kontrolu z výsledků. Nepodceňuj toto procvičování.

Tato cvičení mi neposílej, zkontroluji si po příchodu do školy vaši samostatnou práci ve školních sešitech.

 

Stará učebnice str. 32 - 33 cvičení 5, 8, 11 a str.36 cvičení 5 - 11

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Domácí úkol 2 – odevzdat do úterý 24.3.2020 do 12:00

Řeš slovní úlohy pomocí trojčlenky. Vždy zapiš zápis, umísti správně šipky (pro přímou nebo nepřímou úměrnost), sestav poměr (nebo výpočet pro neznámou), vypočítej neznámou a zapiš odpověď.

 

1. Ze 150 kg cukrovky se získá 24 kg cukru. Z kolika tun cukrovky se získají 3 tuny cukru? (pozor na jednotky)

 

2. Pět dlaždičů by vydláždilo náměstí za 12 dní. Za kolik dní by toto náměstí vydláždili 4 dlaždiči?

 

3. Osm švadlen by danou zakázku zhotovilo za 15 směn. Kolik švadlen musí na zakázce pracovat, aby byla zhotovena o 3 směny dříve?

 

4. Dvě ozubená kola zapadají do sebe. Větší kolo má 56 zubů, menší kolo 20 zubů. Kolikrát se otočí menší kolo, otočí-li se větší kolo 15 krát? (doplň si úvahu čím více zubů, tím …. otáček)

 

5. Za 45 minut se vyfrézuje 36 zubů. Kolik minut trvá vyfrézování 50 zubů?

 

6. Ze 3 kg mouky se vyrobí 48 koláčů. Kolik koláčů se vyrobí ze 17,5 kg mouky?

 

7. Na pokusném pozemku o výměře 0,2 ha se sklidilo 3,6 t brambor. Kolik tun brambor se sklidí na poli o výměře 18,6 ha, při stejném výnosu?

 

Vypočítej na samostatný papír, pokus se vypracovat na jednu stránku. Nezapomeň na podpis rodičů.

Při odesílání zkontroluj čitelnost fotografie a pokus se přejmenovat fotky svým příjmením a popřípadě pořadovým číslem ( dvě fotky – příjmení 1, příjmení 2)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

3. Opakování učiva o poměru

Pěkně shrnuto je v tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc

S videem se nejlépe pracuje tak, že si poslechneš výkladovou část a když je zadaný příklad, video stopneš a zkusíš si jej sám vyřešit. Až poté se podíváš na řešení. Důležité je najít si svou cestu ke správnému výsledku. Potom lépe pochopíš, proč je úloha ve videu řešena jinou cestou. Ke správným výsledkům lze dojít i jinou cestou.  

Procvičuj v učebnici M2: str. 20 – 21/cv. 3 – 14 (stará str.18 – 19/cv. 3. - 14.).
Výsledky si kontroluj v učebnici. Příklady počítej do školného sešitu.

Ve videu uvedeném výše se v druhé polovině mluví o tzv. TROJČLENCE

Najdi si na webu informace, co to trojčlenka je a jaké dva typy existují.

To je učivo, které budeš potřebovat k řešené slovních úloh.

Do školního sešitu na novou stránku si vypracuj zápisky i s modelovými úlohami. Zápisky vyfoť a pošli na můj email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do pátku 20.3.

Náměty ke zpracování:

http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/4_Pomer_prima_a_neprima_umera.pdf

https://matematika.cz/trojclenka

https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M3Určitě najdeš i další možnosti a toto vcelku nepříliš náročné učivo zvládneš nastudovat a pochopit sám. Tvoji rodiče a i prarodiče se ji také učili a jistě ti rádi pomohou.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Domácí úkol 1 – odevzdat do 16.3.2020 do 12:00

1. Rozděl dané číslo na dvě části v uvedeném poměru (pokud je potřeba poměr upravit, udělej to):

a. číslo 3 v poměru 11 : 4
b. číslo 1 v poměru 7 : 3
c. číslo 1,4 v poměru 1,2 : 0,9
d. číslo 1,2 v poměru 0,1 : 3,9
e. číslo 4,2 v poměru 1 : 6
f. číslo 9,3 v poměru 0,1 : 3
g. číslo 5,1 v poměru 8 : 9


h. číslo 1 a 1/5 v poměru 2 a 1/2 : 1 a 1/4

i. číslo 6 a 1/3 v poměru 3/5 : 2/3

2. Uprav postupné poměry na základní tvar (pozor na jednotky):
a. 16 cm : 12 cm : 10 cm
b. 15 cm : 2 dm : 3 dm
c. 21 cm : 27 cm : 1800 mm
d. 15 cm : 3 dm : 12 dm
e. 36 mm : 12 cm : 0,9 dm
f. 50 mm : 60 mm : 30 mm

3. Uprav postupné poměry na základní tvar (rozšířením nebo zkrácením, podle potřeby):

a. 2,1 : 1,2 : 0,33

b. 1,5 : 2 : 2,5

c. 7 : 3,5 : 0,14

 

4. Úsečku dlouhou24 cm jsme nejprve zvětšili v poměru 5 : 4 a pak jsme novou úsečku zmenšili v poměru 2 : 3. Vypočítej délku poslední úsečky a urči poměr této úsečky vzhledem k původní délce úsečky. (Můžeš počítat postupně nebo využít postupný poměr. Vyzkoušej obě možnosti)

 

 

Vypočítej na samostatný papír, pokus se vypracovat na jednu stránku. Nezapomeň na podpis rodičů.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2. Převrácený a postupný poměr

Poměr 5 : 7 převrácený poměr 7 : 5

Je-li poměr menší než jedna, pak převrácený poměr je větší než jedna.

Jedná-li se o vztah mezi třemi a více veličinami, pak hovoříme o postupném poměru.

 

Například : vztah mezi velikostmi stran trojúhelníka ; a = 3 cm, b = 4 cm,

c = 5 cm - poměr stran a : b : c = 3 : 4 : 5

Postupný poměr můžeme vytvořit na základě dvou ( nebo více ) poměrů.

Například : a : b =           3 : 4
                      b : c =           4 : 5

z toho vyplývá a : b : c = 3 : 4 : 5

 

Krácení a rozšiřování poměru

Krátit poměr znamená dělit první a druhý člen poměru stejným číslem, které je různé od nuly.

V základním tvaruje takový poměr, který nelze již krátit a je vyjádřen co nejmenšími celými čísly.

 

Rozšířit poměr znamená násobit první a druhý člen poměru stejným číslem, které je různé od nuly.

 

Procvičuj: učebnice M2 str.18 -  21 (stará 16 – 19)

Do školního sešitu zapiš název kapitoly a přepiš rámečky Postupný poměr a Rozšiřování a krácení

Dále si zapisuj (nebo po vypočtení přepisuj) všechny příklady, které počítáš.

U příkladů z učebnice si sám kontroluj výsledky (viz. konec učebnice)

 

Videonávod Postupný poměr: https://www.youtube.com/watch?v=_H5IDvgGd00

Řešený příklad: https://www.youtube.com/watch?v=l3OU0t6PqXM

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení