ZŠ Tachov, Kostelní - Domů

Archiv  

Září 2022
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   

Kvalita ovzduší  

   


   

Plánujeme

   

Mohli jste zažít

   

Informace o provozu školní družiny od 1. září 2022

Organizace 1. týdne                          

 • Čtvrtek 1. 9. 2022 - od 8.00 hodin - přihlašování žáků a podávání informací rodičům
 • Od pátku 2. 9. 2022 - provoz podle řádu školní družiny (ráno od 6.30 do 7.45 hodin  a odpoledne po skončení vyučování do 16.00 h)

Rozdělení žáků

 1. oddělení - žáci 1. a část 2. ročníku - vychovatelka Jitka Sedláčková
 2. oddělení - žáci 3., 4. a část 2. ročníku - vychovatelka Šárka Voltrová DiS 

Telefonní čísla (pro případné dotazy a omlouvání žáků)

 • kancelář školy - 373 036 102, 730 158 833 (mob.)
 • školní družina - 373 036 105, 730 154 828 (mob.)

Platba za ŠD

Poplatek platí zákonní zástupci na účet školy 78-4234520277/0100. Variabilním symbolem bude rodné číslo žáka, za kterého se platba provádí. Do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení žáka.

Ročně - 1 000,-Kč v září

Pololetně - 500,-Kč v září a v únoru

   

V odkazu níž je poslední PL se shrnutím základního geometrického učiva ze 7.ročníku. Informace v něm doporučuji nastudovat a zapamatovat. Jedná se o úplné zaklady a objevují se třeba v přijímacích testech na střední školy.

Těm, kteří se mnou od března pravidelně pracovali děkuji.

Jinak se v tomto školním roce se všemi loučím, přeji pěkné porázdniny a po prázdninách nashledanou.

M 21 Shrnutí 

Promile

Promile se nejčastěji používají při měření alkoholu v krvi řidiče.

Někteří lidé se mylně domnívají, že promile je tisícina z procenta, ale to je chyba, pozor na to. 

Promile je tisícina z celku. Jinak se s promilí počítá úplně stejně jako s procenty. Tedy pokud máte na skladě dva tisíce kousků ovoce a chcete zjistit, kolik z toho je dvacet promilí, vypočítáte si:

 2000/1000 = 2

 2 x 20 = 40.

 

Stoupání, nebo převýšení

 https://www.youtube.com/watch?v=DfQh8mzpcEE

Zhlédni video a zaměř se na část o procentech a promilích


1: Vypočítej, kolik je: 

 • 6 ‰ z 800 km = 
 • 23 ‰ z 4 000 m = 
 • 7 ‰ z 600 km = 
 • 24 ‰ z 5 000 m =

 

2: Vyjádři, kolik ‰ je: 

 • 20 ml z 80 ml = 
 • 6 km z 300 km = 
 • 30 ml z 60 ml = 
 • d) 4 m z 800 m = 


 

3: Řeš jednoduché slovní úlohy. Pří řešení si kresli náčrtky jako ve videu:

 

a) Kolik metrů je převýšená silnice dlouhá 5 km, jestliže je stoupání na dopravní

značce označeno 16 ‰?

 

 

b) Kolik kilometrů ujede řidič do mírného kopce, jestliže převýšení silnice je15 ‰ a

to odpovídá 30 m?

 

 

Pracuj ve školním sešitě, výsledky zveřejním koncem týdne v Domácích úkolech. Výsledky ke stažení zde

Další úlohy si můžeš procvičovat v učebnici str. 75 – 76 (nová), 71 – 72 (stará)

Procenta všude kolem nás

Projdi si úlohy v učebnici str.65 - 69 (nová), cvič. 1 – 17

61 – 65 (stará) cvič. 1 – 15

Učení si rozplánuj, každý den udělej 4 úlohy. Výsledky si kontroluj s výsledky v učebnici.

S takovými typy úloh se budeš setkávat ve škole i potom v praxi velice často. Je potřeba si je procvičit a rozumět jim.

Všechny úlohy se dají řešit trojčlenkou, pro procenta je to nejvýhodnější způsob.

 

 

Pracuj ve školním sešitě, výsledky kontroluj s výsledky v učebnici

Domácí úkol č.7 – výpočet základu

 • Vypočítej základ, když víš že:

 

12% je 84

58% je 174

25% je 120,5

35% je 197,4

29% je 732

5,4% je 0,39

16% je 1

0,91% je 6,5

24% je 78,96

85% je 759,9

200% je 3200

250% je 50

300% je 90

160% je 400

 

2. Při hlasování do pěvecké soutěže dostal Martin 152 hlasů, což je 28 % ze všech hlasujících. Kolik osob hlasovalo?

3. Při výprodeji byla skříň zlevněna o 20% na 7120 Kč. Kolik korun stála před slevou?

4. Dělník splnil úkol na 115%, dostal za to týdenní mzdu 2944 Kč. Kolik by dostal za splnění úkolu na 100%?

5. Školního kola astronomické olympiády se zúčastnilo 120 žáků, což je 12,5% ze všech žáků. Kolik žáků navštěvuje

tuto školu?

6. Boty po slevě o 25% stály 1980 Kč. Kolik stály před slevou?

Vypracuj úkol na samostatný papír, nezapomeň na všechny výpočty.
U slovních úloh zápis, výpočet, odpověď

Odevzdej s podpisem rodičů do 14.5.2020 na můj email.

Výpočet základu

Je posledním typem výpočtů s procenty. Opět si zase můžeme vybrat ze dvou způsobů:
1. Přes jedno procento
2. Trojčlenkou

Opět doporučuji si osvojit si oba způsoby a potom počítat tím, který je pro každého pochopitelnější.

1.      Přechodem přes 1%

Vypočtěte základ, jestliže 15% z něj je 97,50 Kč

15 % ….. 97,50 Kč

1 % …….. 97,50 : 15 = 6,5 Kč

100 % ……. 6,5 x 100  = 650 Kč

 

2.      Trojčlenkou (úměrou)

Vypočtěte základ, jestliže 15% z něj je 97,50 Kč

  15 % ………. 97,50 Kč

↑100 % ……….. x Kč ↑

------------------------------

x : 97,5 =100 : 15

x = 650 Kč

 

 

Počítej a procvičuj si úlohy v učebnici str. 62 (nová), cvič.7 - 12,

59(stará), cvič. 4 - 8

Pracuj ve školním sešitě, výsledky kontroluj s výsledky v učebnici

Domácí úkol č.6 – výpočet počtu procent

 • 1. Vypočítej jedno procento a pak počet procent:

75 ze 150

4,5 ze 17,2

210 z 280

63 ze 105

320 z 8000

9 kg z 27 kg

7 hl z 35 hl

7 m z 21 km

4 kg z 1 tuny

43,2 cm z 32 cm

1206 min z 980 min

1504 m z 2600 dm

 

 • 2. Ve škole je 335 žáků, z toho 261 se učí anglicky, 30 žáků se učí německy. Vypočítej, kolik je to procent.

 

 • 3. Ve škole s 335 žáky je 187 chlapců. Kolik je ve škole procent dívek?

 

 • 4. Pekárna zvýšila cenu rohlíku z 1,90 Kč na 2,50 Kč. O kolik procent zdražila?

 

 • 5. O kolik procent překročil v obci povolenou rychlost řidič, který jel rychlostí 65 km/h?

 

 • 6. V dílně vyrobili 210 kusů součástek místo plánovaných 195. O kolik procent překročili plán?

 

 • 7. Boty byly zlevněny z 2499 Kč na 1999 Kč. O kolik procent se cena snížila?

 

 • 8. Ze 150 zaměstnanců bylo 12 nemocných. Kolik procent zaměstnanců bylo v práci?

 

 • 9. Na táboře bylo celkem 60 dětí. Třetí den šlo 25 z nich na výlet a 17 z nich se zúčastnilo závodů
  v plavání. Dalších 10 mělo za úkol připravit oběd. Zbytek pomáhal nosit dřevo. Kolik procent
  z celkového počtu dětí se účastnilo jednotlivých akcí?

 

Vypracuj úkol na samostatný papír, nezapomeň na všechny výpočty.
U slovních úloh zápis, výpočet, odpověď

Odevzdej s podpisem rodičů do 5.5.2020 na můj email.

M 14 Výpočet počtu procent

Opět si zase můžeme vybrat ze dvou způsobů:
1. Přes jedno procento
2. Trojčlenkou

Základem je osvojit si oba způsoby a potom počítat tím, který je pro každého pochopitelnější.

1.      Přechodem přes 1%

Vypočtěte, kolika procentům odpovídá 97,50 Kč ze 650 Kč.

100 % ….. 650 Kč

1 % …….. 650 : 100 = 6,5 Kč

x % ……. 97,5 : 6,5  = 15 %

 

2.      Trojčlenkou (úměrou)

 • Vypočtěte, kolika procentům odpovídá 97,50 Kč ze 650 Kč.

100 % ………. 650 Kč

↑ x % ……….. 97,5 Kč ↑

------------------------------

 x : 100 =97?5 : 650

x = 15 %

 

 

Počítej a procvičuj si úlohy v učebnici str. 63 (nová), cvič.13, 14 a str. 64, cvič.15

60(stará)/ cvič. 9 - 11

Pracuj ve školním sešitě, výsledky kontroluj s výsledky v učebnici

PL s výpočty procentová části ke stažení

PL si prostuduj a samostatně procvičuj cvičení z učebnice. Výsledky kontroluj samostatně s učebnicí.

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení