ZŠ Tachov, Kostelní - Domů

Archiv  

Září 2022
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   

Kvalita ovzduší  

   


   

Plánujeme

   

Mohli jste zažít

   

Informace o provozu školní družiny od 1. září 2022

Organizace 1. týdne                          

 • Čtvrtek 1. 9. 2022 - od 8.00 hodin - přihlašování žáků a podávání informací rodičům
 • Od pátku 2. 9. 2022 - provoz podle řádu školní družiny (ráno od 6.30 do 7.45 hodin  a odpoledne po skončení vyučování do 16.00 h)

Rozdělení žáků

 1. oddělení - žáci 1. a část 2. ročníku - vychovatelka Jitka Sedláčková
 2. oddělení - žáci 3., 4. a část 2. ročníku - vychovatelka Šárka Voltrová DiS 

Telefonní čísla (pro případné dotazy a omlouvání žáků)

 • kancelář školy - 373 036 102, 730 158 833 (mob.)
 • školní družina - 373 036 105, 730 154 828 (mob.)

Platba za ŠD

Poplatek platí zákonní zástupci na účet školy 78-4234520277/0100. Variabilním symbolem bude rodné číslo žáka, za kterého se platba provádí. Do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení žáka.

Ročně - 1 000,-Kč v září

Pololetně - 500,-Kč v září a v únoru

   

Pracovní list se zadáním úkolu ke stažení

Domácí úkol musí být vypracován i s výpočty.

Slovní úlohy budou mít všechny náležitosti. zápis úlohy, zápis výpočtu, výpočty, odpověď.

Nepoužívat kalkulačku!

Matematika 9 Vztahy mezi procenty, zlomnky a desetinnými čísly

PL ke stažení 

Kontrola tabulky ke stažení

Matematika 10 Názvosloví v procentech

Základ (celek) představuje vždy 100%

- část celku můžeme vyjádřit – zlomkem, desetinným číslem nebo procenty

- počet žáků ve třídě, výplata, objem tekutiny….

1% … jedna setina základu

1% =  = 0,01

 

Počet procent

- číselný údaj, odpovídající nějaké procentové části

- 0 x % ∞ (libovolné kladné číslo)

- 0%; 3,5%; 25%; 148%; 500%.....

 

Procentová část

- je to část celku, která odpovídá danému počtu procent

- procentová část může být i větší než základ.

Zapisování úloh provádíme do trojčlenky:

 

100% (základ)  …….……….. 200

25% (počet procent) …… x_(procentová část)

x = (200 x 25) : 100 

x = 50

Procvičování výpočtu 1%

100% …… 200

1% ……….. x_

x =  (200 x 1) : 100

x = 2

Učebnice str. 55 nová (53 stará), cvič. 1, 2, 3

Pracuj ve školním sešitě, vypočítej a samostatně si kontroluji s výsledky v učebnici

Úkol č. 3 – Slovní úlohy na poměr

 

 • 1. Na společném úkolu pracovali dva pracovníci: jeden odpracoval 36 hodin a druhý 40 hodin. O výdělek 11400Kč se dělí v poměru odpracovaných hodin. Kolik dostal každý?
 • 2. Prkno délky 145cm bylo rozřezáno na tři části v poměru 12:9:8. Vypočítejte délky jednotlivých kusů.

 

-         Slovní úlohy na trojčlenku

 

 • 3. Hmotnost 3 pomerančů je 510 g. Kolik bude vážit 7 pomerančů?
 • 4. Kdyby Hanka denně šila 3/4 hodiny, trvala by jí výšivka 20 dní. Jak dlouho musí šít denně, aby byla hotová o pět dní dříve?
 • 5. Čtyřmi rourami přitéká voda do bazénu 10 hodin. Kolik hodin bude přitékat 5 rourami?

 

-         Slovní úlohy na měřítko

 

 • 6. Urči skutečné rozměry kuchyně a její výměru, jsou-li její rozměry na plánu s měřítkem 1:400 3,5cm a 4cm.
 • 7. Jak velkou plochu bude zabírat dům o rozměrech 15 m a 20 m na plánu s měřítkem 1 : 1200 ?
 • 8. Doplňte následující tabulku: 

Měřítko mapy

Vzdálenost na mapě

Vzdálenost ve skutečnosti

1 : 15 000

9 cm

 

1 : 200 000

14 cm

 

1 : 75 000

7,8 cm

 

1 : 100 000

13,5 cm

 

1 : 10 000

1,5 cm

 

1 : 20 000

8 cm

 
       

 

Vypracuj úlohy na poměr a nebo s pomocí trojčlenky na samostatný papír – zápis, sestavení výpočtu, výpočet x, odpověď. Tabulku přerýsuj, do posledního sloupečku zapiš výpočet a výsledek. Odevzdej do pondělí 6.4.2020

Zábavná úloha na víkend

O víkendu si změř rozměry tvého pokojíčku a hlavního vybavení (postel, stůl, skříně, židle, klece se zvířátky apod.)

Zapiš si všechny rozměry do přehledné tabulky a zmenši je v měřítku 1 : 25

    název                               skutečnost                         zmenšení

Pokoj                                    4 x 3 metry                        16 x 12 cm

Skřín                                     2 x 0,6 metru                    8 x 2,4 cm

Vytvoř si na čistém papíru plán tvého pokojíčku. Narýsuj obdélník, který bude ohraničovat jeho půdorys. Vyznač okno a dveře (také v měřítku).

Vytvoř si obdélníčky a čtverce, které budou zmenšené půdorysy tvého nábytku. Obdélníčky barevně vybarvi. Poskládej nábytek do plánu pokojíčku buď podle skutečnosti nebo podle tvého přání. Výslednou verzi přilep.

Své dílo (plánek a tabulku s přepočítanými rozměry) vyfoť a pošli na můj email nebo do Komensu do 30.3.2020.

Zároveň s dílo podepiš a po návratu do školy si jej vyberu.

odkaz na motivacní obrazek

Měřítko plánu a mapy

Plán je zmenšený obraz nevelké části zemského povrchu do 100 km2

                Př: 1 : 10 000, 1 : 15 000

Mapa je zmenšený obraz velké části zemského povrchu nad 100 km2

                Př: 1 : 100 000, 1 : 175 000, 1 : 1 000 000

Co nám udává měřítko mapy nebo plánu

 • Jedná se o poměr, který nám udává, kolikrát jsou na mapě zmenšeny skutečné vzdálenosti
 • Měřítko mapy 1 : 100 000 …. to znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ve skutečnosti (tj. 1 km)
 • Měřítko mapy 1 : 25 000 …. to znamená, že 1 cm na mapě je 25 000 cm ve skutečnosti (tj. 250 m)

Při řešení úloh s měřítkem mapy využíváme výhodně přímou úměrnost:

 • Urči vzdálenost ve skutečnosti v km, jestliže měřítko mapy je 1 : 40 000 a vzdálenost na mapě je 5 cm.

Zápis úlohy:       1 cm na mapě ……….. 40 000 cm ve skutečnosti

                         5 cm na mapě ………... x cm ve skutečnosti____

                              
                               x = 40 000 x 5 / 1

                               x = 200 000                         200 000 cm = 2 km

Skutečná vzdálenost je 2 km.

 • Urči měřítko mapy nebo plánu, jestliže 3 cm na mapě odpovídají 60 km.

Zápis úlohy:       60 km = 6 000 000 cm

                               3 cm na mapě ………. 6 000 000 cm ve skutečnosti

                               1 cm na mapě ………. X cm ve skutečnosti_______

                              

                               X = 6 000 000 x 1 / 3

                               X = 2 000 000

Měřítko mapy je 1 : 2 000 000.

V učebnici najdeš učivo na str. 21 – 28 (stará str. 19 – 26)

Jak pracovat s tímto listem:
- učivo si přečti a pokus se vyřešit sám modelové úlohy

- přečti si učivo v učebnici a samostatně si zkus vypracovat modelové úlohy A a B


- samostatně počítej úlohy 1 – 16 ze stran 24 – 28 (pracuj do školního sešitu, kontroluj s výsledky v učebnici)
stará učebnice úlohy 1 – 16 ze stran 22 – 16, každý den udělej 4 úlohy, v úterý 30.3 máš hotovo

Vytvořila jsem pro vás na stránkách www.quizizz.com virtuální třídu, ve které vám budu připravovat kvízi k procvičování různých typů příkladů. Momentálně je tam zatím trojčlenka.

Na vaše emaily jsem vám poslala odkaz pro přihlášení do třídy: https://quizizz.com/join?class=O942784

Na odkaz kliknete a postupujete podle návodu. Je sice v AJ, ale věřím, že jej ovládáte lépe než já a zvládnete se přihlásit. Pokud byste s AJ měli problémy, tak stačí na stránce kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Přeložit do jazyka čeština. Ale to jistě také znáte.

Při přihlášení zadávate svůj email a iniciály vašeho jména. Byla bach ráda, aby odpovídaly skutšnosti a já vás mohla identifikovat a sledovat vaše úspěchy. DF

Trojčlenka

doplnění výpisků o trojčlence najdete v tomto dokumentu

Doporučuji si vytisknout  a vlepit do sešitu nebo přepsat.

V dokumentu je popsáno, jak se dá jinak vytvořit výpočet pro neznámou x v trojčlence.

Vyberte si z vašich výpisků nebo z tohoto dokumentu, který postup vám bude vyhovovat.

 

Počítejte si samostatně do školního sešitu příklady z učebnice str. 34 - 35 cvičeníí 5, 8 a 11 a strana 38 cvičení 5 - 11. Proveď samostatné kontrolu z výsledků. Nepodceňuj toto procvičování.

Tato cvičení mi neposílej, zkontroluji si po příchodu do školy vaši samostatnou práci ve školních sešitech.

 

Stará učebnice str. 32 - 33 cvičení 5, 8, 11 a str.36 cvičení 5 - 11

Domácí úkol 2 – odevzdat do úterý 24.3.2020 do 12:00

Řeš slovní úlohy pomocí trojčlenky. Vždy zapiš zápis, umísti správně šipky (pro přímou nebo nepřímou úměrnost), sestav poměr (nebo výpočet pro neznámou), vypočítej neznámou a zapiš odpověď.

 

1. Ze 150 kg cukrovky se získá 24 kg cukru. Z kolika tun cukrovky se získají 3 tuny cukru? (pozor na jednotky)

 

2. Pět dlaždičů by vydláždilo náměstí za 12 dní. Za kolik dní by toto náměstí vydláždili 4 dlaždiči?

 

3. Osm švadlen by danou zakázku zhotovilo za 15 směn. Kolik švadlen musí na zakázce pracovat, aby byla zhotovena o 3 směny dříve?

 

4. Dvě ozubená kola zapadají do sebe. Větší kolo má 56 zubů, menší kolo 20 zubů. Kolikrát se otočí menší kolo, otočí-li se větší kolo 15 krát? (doplň si úvahu čím více zubů, tím …. otáček)

 

5. Za 45 minut se vyfrézuje 36 zubů. Kolik minut trvá vyfrézování 50 zubů?

 

6. Ze 3 kg mouky se vyrobí 48 koláčů. Kolik koláčů se vyrobí ze 17,5 kg mouky?

 

7. Na pokusném pozemku o výměře 0,2 ha se sklidilo 3,6 t brambor. Kolik tun brambor se sklidí na poli o výměře 18,6 ha, při stejném výnosu?

 

Vypočítej na samostatný papír, pokus se vypracovat na jednu stránku. Nezapomeň na podpis rodičů.

Při odesílání zkontroluj čitelnost fotografie a pokus se přejmenovat fotky svým příjmením a popřípadě pořadovým číslem ( dvě fotky – příjmení 1, příjmení 2)

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení