ZŠ Tachov, Kostelní - Domů

Archiv  

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
   

Kvalita ovzduší  

   


   

Plánujeme

   

Mohli jste zažít

   

Den otevřených dveří 24. 2. 2023

ZŠ KOSTELNÍ Den otevřených dveří 2023

   

Výpočet základu

Je posledním typem výpočtů s procenty. Opět si zase můžeme vybrat ze dvou způsobů:
1. Přes jedno procento
2. Trojčlenkou

Opět doporučuji si osvojit si oba způsoby a potom počítat tím, který je pro každého pochopitelnější.

1.      Přechodem přes 1%

Vypočtěte základ, jestliže 15% z něj je 97,50 Kč

15 % ….. 97,50 Kč

1 % …….. 97,50 : 15 = 6,5 Kč

100 % ……. 6,5 x 100  = 650 Kč

 

2.      Trojčlenkou (úměrou)

Vypočtěte základ, jestliže 15% z něj je 97,50 Kč

  15 % ………. 97,50 Kč

↑100 % ……….. x Kč ↑

------------------------------

x : 97,5 =100 : 15

x = 650 Kč

 

 

Počítej a procvičuj si úlohy v učebnici str. 62 (nová), cvič.7 - 12,

59(stará), cvič. 4 - 8

Pracuj ve školním sešitě, výsledky kontroluj s výsledky v učebnici

Domácí úkol č.6 – výpočet počtu procent

 • 1. Vypočítej jedno procento a pak počet procent:

75 ze 150

4,5 ze 17,2

210 z 280

63 ze 105

320 z 8000

9 kg z 27 kg

7 hl z 35 hl

7 m z 21 km

4 kg z 1 tuny

43,2 cm z 32 cm

1206 min z 980 min

1504 m z 2600 dm

 

 • 2. Ve škole je 335 žáků, z toho 261 se učí anglicky, 30 žáků se učí německy. Vypočítej, kolik je to procent.

 

 • 3. Ve škole s 335 žáky je 187 chlapců. Kolik je ve škole procent dívek?

 

 • 4. Pekárna zvýšila cenu rohlíku z 1,90 Kč na 2,50 Kč. O kolik procent zdražila?

 

 • 5. O kolik procent překročil v obci povolenou rychlost řidič, který jel rychlostí 65 km/h?

 

 • 6. V dílně vyrobili 210 kusů součástek místo plánovaných 195. O kolik procent překročili plán?

 

 • 7. Boty byly zlevněny z 2499 Kč na 1999 Kč. O kolik procent se cena snížila?

 

 • 8. Ze 150 zaměstnanců bylo 12 nemocných. Kolik procent zaměstnanců bylo v práci?

 

 • 9. Na táboře bylo celkem 60 dětí. Třetí den šlo 25 z nich na výlet a 17 z nich se zúčastnilo závodů
  v plavání. Dalších 10 mělo za úkol připravit oběd. Zbytek pomáhal nosit dřevo. Kolik procent
  z celkového počtu dětí se účastnilo jednotlivých akcí?

 

Vypracuj úkol na samostatný papír, nezapomeň na všechny výpočty.
U slovních úloh zápis, výpočet, odpověď

Odevzdej s podpisem rodičů do 5.5.2020 na můj email.

M 14 Výpočet počtu procent

Opět si zase můžeme vybrat ze dvou způsobů:
1. Přes jedno procento
2. Trojčlenkou

Základem je osvojit si oba způsoby a potom počítat tím, který je pro každého pochopitelnější.

1.      Přechodem přes 1%

Vypočtěte, kolika procentům odpovídá 97,50 Kč ze 650 Kč.

100 % ….. 650 Kč

1 % …….. 650 : 100 = 6,5 Kč

x % ……. 97,5 : 6,5  = 15 %

 

2.      Trojčlenkou (úměrou)

 • Vypočtěte, kolika procentům odpovídá 97,50 Kč ze 650 Kč.

100 % ………. 650 Kč

↑ x % ……….. 97,5 Kč ↑

------------------------------

 x : 100 =97?5 : 650

x = 15 %

 

 

Počítej a procvičuj si úlohy v učebnici str. 63 (nová), cvič.13, 14 a str. 64, cvič.15

60(stará)/ cvič. 9 - 11

Pracuj ve školním sešitě, výsledky kontroluj s výsledky v učebnici

PL s výpočty procentová části ke stažení

PL si prostuduj a samostatně procvičuj cvičení z učebnice. Výsledky kontroluj samostatně s učebnicí.

Pracovní list se zadáním úkolu ke stažení

Domácí úkol musí být vypracován i s výpočty.

Slovní úlohy budou mít všechny náležitosti. zápis úlohy, zápis výpočtu, výpočty, odpověď.

Nepoužívat kalkulačku!

Matematika 9 Vztahy mezi procenty, zlomnky a desetinnými čísly

PL ke stažení 

Kontrola tabulky ke stažení

Matematika 10 Názvosloví v procentech

Základ (celek) představuje vždy 100%

- část celku můžeme vyjádřit – zlomkem, desetinným číslem nebo procenty

- počet žáků ve třídě, výplata, objem tekutiny….

1% … jedna setina základu

1% =  = 0,01

 

Počet procent

- číselný údaj, odpovídající nějaké procentové části

- 0 x % ∞ (libovolné kladné číslo)

- 0%; 3,5%; 25%; 148%; 500%.....

 

Procentová část

- je to část celku, která odpovídá danému počtu procent

- procentová část může být i větší než základ.

Zapisování úloh provádíme do trojčlenky:

 

100% (základ)  …….……….. 200

25% (počet procent) …… x_(procentová část)

x = (200 x 25) : 100 

x = 50

Procvičování výpočtu 1%

100% …… 200

1% ……….. x_

x =  (200 x 1) : 100

x = 2

Učebnice str. 55 nová (53 stará), cvič. 1, 2, 3

Pracuj ve školním sešitě, vypočítej a samostatně si kontroluji s výsledky v učebnici

Úkol č. 3 – Slovní úlohy na poměr

 

 • 1. Na společném úkolu pracovali dva pracovníci: jeden odpracoval 36 hodin a druhý 40 hodin. O výdělek 11400Kč se dělí v poměru odpracovaných hodin. Kolik dostal každý?
 • 2. Prkno délky 145cm bylo rozřezáno na tři části v poměru 12:9:8. Vypočítejte délky jednotlivých kusů.

 

-         Slovní úlohy na trojčlenku

 

 • 3. Hmotnost 3 pomerančů je 510 g. Kolik bude vážit 7 pomerančů?
 • 4. Kdyby Hanka denně šila 3/4 hodiny, trvala by jí výšivka 20 dní. Jak dlouho musí šít denně, aby byla hotová o pět dní dříve?
 • 5. Čtyřmi rourami přitéká voda do bazénu 10 hodin. Kolik hodin bude přitékat 5 rourami?

 

-         Slovní úlohy na měřítko

 

 • 6. Urči skutečné rozměry kuchyně a její výměru, jsou-li její rozměry na plánu s měřítkem 1:400 3,5cm a 4cm.
 • 7. Jak velkou plochu bude zabírat dům o rozměrech 15 m a 20 m na plánu s měřítkem 1 : 1200 ?
 • 8. Doplňte následující tabulku: 

Měřítko mapy

Vzdálenost na mapě

Vzdálenost ve skutečnosti

1 : 15 000

9 cm

 

1 : 200 000

14 cm

 

1 : 75 000

7,8 cm

 

1 : 100 000

13,5 cm

 

1 : 10 000

1,5 cm

 

1 : 20 000

8 cm

 
       

 

Vypracuj úlohy na poměr a nebo s pomocí trojčlenky na samostatný papír – zápis, sestavení výpočtu, výpočet x, odpověď. Tabulku přerýsuj, do posledního sloupečku zapiš výpočet a výsledek. Odevzdej do pondělí 6.4.2020

Zábavná úloha na víkend

O víkendu si změř rozměry tvého pokojíčku a hlavního vybavení (postel, stůl, skříně, židle, klece se zvířátky apod.)

Zapiš si všechny rozměry do přehledné tabulky a zmenši je v měřítku 1 : 25

    název                               skutečnost                         zmenšení

Pokoj                                    4 x 3 metry                        16 x 12 cm

Skřín                                     2 x 0,6 metru                    8 x 2,4 cm

Vytvoř si na čistém papíru plán tvého pokojíčku. Narýsuj obdélník, který bude ohraničovat jeho půdorys. Vyznač okno a dveře (také v měřítku).

Vytvoř si obdélníčky a čtverce, které budou zmenšené půdorysy tvého nábytku. Obdélníčky barevně vybarvi. Poskládej nábytek do plánu pokojíčku buď podle skutečnosti nebo podle tvého přání. Výslednou verzi přilep.

Své dílo (plánek a tabulku s přepočítanými rozměry) vyfoť a pošli na můj email nebo do Komensu do 30.3.2020.

Zároveň s dílo podepiš a po návratu do školy si jej vyberu.

odkaz na motivacní obrazek

   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení